Citi projekti: Komunikācijas kompetenču modeļa izstrāde un ieviešana Biznesa mentoru tīkla uzlabošanai un uzturēšanai

Projekta darbības laiks: 01.10.2019 - 30.09.2021

Projekta numurs

2019-1-LV01-KA203-060414

Finansēšanas avots

ERASMUS+

Programma

Stratēģiskās partnerības augstākajai izglītībai

Projekta apraksts

Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija (RTA) sadarbībā ar partneriem plāno īstenot lietišķās pētniecības projektu “Komunikācijas kompetenču modeļa izstrāde un ieviešana Biznesa mentoru tīkla uzlabošanai un uzturēšanai”

Mērķis, uzdevumi

Projekta mērķis ir izpētīt komunikācijas prasmju jeb kompetenču šķēršļus starp mentoriem un pieredzes pārņēmējiem un izstrādāt risinājumus Biznesa mentoru tīkla uzlabošanai un uzturēšanai ar komunikācijas tehnoloģiju palīdzību.

Projekta aktivitātes: tehniskā un ekonomiskā priekšizpēte par komunikācijas kompetenču modeli biznesa mentoru tīklam; teorētiskās literatūras izpēte un mentoru darba specifikas izpēte un salīdzināšana Latvijā un ārvalstīs; intervijas ar Biznesa mentoru tīkla dalībniekiem (mentoriem un pieredzes pārņēmējiem); ekspertu intervijas un aptauja; pieredzes apmaiņas braucieni un pieredzes apmaiņa ar citām valstīm; viedās komunikācijas kompetenču modeļa izstrāde biznesa mentoru tīklam; efektīvas komunikācijas un sadarbības metodoloģijas izstrāde biznesa mentoru tīklam; mentoru un pieredzes pārņēmēju pilotgrupas izveide efektīvas komunikācijas metodoloģijas novērtēšanai; mentoringa rokasgrāmatas izstrāde; oriģinālo zinātnisko rakstu publicēšana zinātniskos žurnālos vai konferenču rakstu krājumos, kas iekļauti Web of Science vai SCOPUS (vai citās) datubāzēs; kopīgas monogrāfijas izstrāde; sadarbības tīkla izveide starp partneriem

Rezultāti

Mentoringa rokasgrāmata, zinātniskie raksti, kopīga monogrāfija

Informācija par vadības personālu

Projekta vadītāja Dr.oec. prof. Iveta Mietule

Zinātniskā vadītāja Dr.sc.comm., docente Sandra Murinska

 

Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija © Atbrīvošanas aleja 115, Rēzekne, Latvija. Tālrunis: 28325368;
RTA paziņojums par personas datu apstrādi. Jautājumus un ierosinājumus sūtiet izmantojot RTA palīdzības dienestu