BIZNESA UN SABIEDRĪBAS PROCESU PĒTNIECĪBAS INSTITŪTA PERSONĀLS

Vārds, uzvārds

Zinātniskais grāds

Amats, LZP eksperts

Zinātnes nozare, apakšnozare

Iluta Arbidāne
Dr.oec.
Vadošā pētniece LZP eksperte
Ekonomika un uzņēmējdarbība
Ilona Bulgakova
Dr.iur.
Vadošā pētniece
Tiesību zinātne, krimināltiesības
Sandra Ežmale
Dr.oec.
Vadošā pētniece
Ekonomika un uzņēmējdarbība, reģionālā ekonomika
Lienīte Litavniece
Dr.oec.
Vadošā pētniece LZP eksperte
Ekonomika un uzņēmējdarbība, reģionālā ekonomika
Iveta Mietule
Dr.oec.
Vadošā pētniece LZP eksperte
Ekonomika un uzņēmējdarbība
Sandra Murinska
Dr.sc.comm.
Vadošā pētniece
Plašsaziņas līdzekļi un komunikācija
Anda Zvaigzne
Dr.oec.
Vadošā pētniece LZP eksperte
Ekonomika un uzņēmējdarbība, reģionālā ekonomika
Inese Brīvere
Mg.paed., Mg.hist.
Pētniece
Vēsture un arheoloģija, kultūras un zinātnes vēsture
Valda Čakša
Dr.art.
Pētniece
Vēsture un arheoloģija
Iveta Dembovska
Mg.oec.
Pētniece
Ekonomika un uzņēmējdarbība
Artūrs Gaveika
Dr.iur.
Pētnieks
Tiesību zinātne, starptautiskās tiesības
Inta Kotāne
Mg.oec.
Pētniece
Ekonomika un uzņēmējdarbība, uzņēmējdarbības vadība
Ilga Krampuža
Mg.iur.; Mg.soc.sc.
Pētniece
Tiesību zinātne
Jeļena Lonska
Dr.oec.
Pētniece, LZP eksperte
Ekonomika un uzņēmējdarbība
Līga Mazure
Dr.iur.
Pētniece
Tiesību zinātne
Anita Puzule
Mg.oec.
Pētniece
Ekonomika un uzņēmējdarbība, finanses un kredīts
Inese Silicka
Mg.soc.sc.
Pētniece
Ekonomika un uzņēmējdarbība
Ēvalds Višķers
Mg.soc.sc.
Pētnieks
Ekonomika un uzņēmējdarbība
Jeļena Volkova
Mg.oec.
Pētniece
Ekonomika un uzņēmējdarbība
Daina Znotiņa
Mg.soc.sc.
Pētniece
Ekonomika un uzņēmējdarbība
Ērika Žubule
Dr.oec.
Pētniece, LZP eksperte
Ekonomika un uzņēmējdarbība, finanses un kredīts
Aija Vonoga
Mg.soc.sc.
Zinātniskā asistente
Ekonomika un uzņēmējdarbība, uzņēmējdarbības vadība

 

Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija © Atbrīvošanas aleja 115, Rēzekne, Latvija. Tālrunis: 28325368; RTA privātuma paziņojums.