Autorizēties   |   Reģistrēties

EBSCO

EBSCO ir daudznozaru e-žurnālu un citu e-resursu datubāze, kas sastāv no vairākām pilnu tekstu un apskatu datubāzēm. E-resursus var izmantot atverot EBSCOhost Web un izvēloties vienu vai vairākas datubāzes, kurās veikt informācijas meklēšanu vai pārlūkošanu. 

Kā vienu no vērtīgākajām pilntekstu zinātniskajām datubāzēm jāatzīmē Academic Search Complete, kurā pieejama informācija no vairāk nekā 8,500 pilntekstu periodiskajiem izdevumiem, to skaitā 7,300 zinātniski recenzētiem žurnāliem. Datubāzē iekļauti arī kopsavilkumi no vairāk nekā 12,500 žurnāliem un vairāk nekā 13,200 publikācijas, tai skaitā monogrāfijas, ziņojumi, konferenču materiāli u.c. 

EBSCO datubāzes pieeja: http://search.ebscohost.com

PDF Palīgs informācijas meklēšanā (latv. val.)

Uzmanību! Ebsco datubāzei ir mainīta parole, autorizējoties attālināti. Paroli var saņemt bibliotēkā.

 

Web of Science

Datubāze Web of Science ir kompānijas Thomson Reuters pētniecības platforma, kas  nodrošina nozīmīgāko informāciju par vairāk kā 12 000 zinātniskajiem žurnāliem, kā arī konferenču materiāliem, piedāvājot publikāciju bibliogrāfisko un citēšanas informāciju, kopsavilkumus un citu informāciju.

Datubāzes pieeja: http://webofknowledge.com

Palīgs informācijas meklēšanā (angļu val.). Pamatkolekcija (Web of Science Core Collection)

Video pamācības datubāzes izmantošanā (angļu val.): goo.gl/8Np6h0

ScienceDirect

ScienceDirect - daudznozaru datubāze, kas satur Elsevier izdotos žurnālus tādās zinātņu nozarēs kā ekonomika, inženierzinātnes, matemātika un fizika, ķīmija, datorzinātnes, vides zinātnes, sociālās zinātnes, psiholoģija, medicīna u.c. Ar zaļo atzīmi norādīti izdevumi, kuriem pieejami publikāciju pilnie teksti. Ar pelēko atzīmi norādīti izdevumi, kuriem pieejami tikai kopsavilkumi un bibliogrāfija.

PDF Palīgs informācijas meklēšanā (latv. val.)

Scopus

Scopus - izdevniecības Elsevier daudznozaru zinātnisko publikāciju bibliogrāfiskās un citēšanas informācijas datubāze.

PDF Palīgs informācijas meklēšanā (latv. val.)

Pamācības e-resursa izmantošanā (angļu val.): http://help.elsevier.com/app/answers/list/p/8150/c/8270

iFinanses

iFinanses  - interneta žurnāls par nodokļiem, grāmatvedību un finanšu vadību, kas sniedz aktuālo informāciju par izmaiņām normatīvajos aktos, kā arī praktiskus skaidrojumus to piemērošanā. Analītiski raksti rubrikās Grāmatvedība, Nodokļi, Darbinieki, Vadība, Tiesu prakse, Pašnodarbinātais.

Pieejams RTA bibliotēkas lasītavā

iTiesības

iTiesības - interneta žurnāls par tiesību aktu praktisko pielietošanu, jaunākajām izmaiņām normatīvajos aktos, skaidrojumiem normatīvo aktu piemērošanā. Analītiski raksti rubrikās Likumdošana, Komercdarbība, Darba tiesības, Saistību tiesības, Tiesvedības.
Žurnālu iFinanses un iTiesības izdevējs - SIA Izdevniecība iŽurnāli

Pieejams RTA bibliotēkas lasītavā

Latvijas Standartu bibliotēka

Standartu bibliotēkas krājumā iekļauti elektroniskā formāta dokumenti - spēkā esošie un atceltie. Standarti tiek papildināti ar jaunām versijām, grozījumiem un koriģējumiem, kā arī ar pirmpublicējumiem. Papīra formāta standartiem ir iespēja pieprasīt elektronisko formātu, kas pieejams divu darba dienu laikā no pieprasījuma saņemšanas (ja tas ir tehniski iespējams).

Piekļuves veids: autorizēta tiešsaistes piekļuve RTA lasītavā vienam vienlaicīgam lietotājam LVS vietnē www.lvs.lv

ASTM Compass Abstracts

https://compass.astm.org/  

ASTM International (American Society for Testing and Materials) datubāzes ASTM Compass Abstracts pieeja līdz 2020.gada 1.janvārim.

ASTM Compass Abstracts kolekcijā ietverti standarti un cita tehniskā inženierzinātņu informācija. Pieeja ir tikai resursu anotācijām, bibliogrāfiskām ziņām (abstract-only version).

LNB Digitālās kolekcijas

Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijā ir piekļuve pilnam Latvijas Nacionālās digitālās bibliotēkas portālu periodika.lv un gramatas.lndb.lv saturam.
Par LNB Digitālo bibliotēku: http://www.periodika.lv/#staticPage;page=about

Periodikas digitālās kolekcijas izdevumi: http://www.periodika.lv/#allPeriodicals

 

Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija, 2016 © Atbrīvošanas aleja 115, Rēzekne, Latvija. Tālrunis: 28325368;
Jautājumus un ierosinājumus sūtiet izmantojot RTA palīdzības dienestu