RTA Izglītības, valodu un dizaina fakultāte šajā uzņemšanā piedāvās vairāk nekā 120 valsts finansētās budžeta vietas. Šogad laba ziņa ir tiem, kuri studijas plāno apvienot ar darbu skolā. RTA varēs pieteikties divās nepilna laika (neklātienes) studiju programmās un studēt par velti, jo studiju maksa tiks segtas no valsts budžeta līdzekļiem. Tiek gaidīti topošie studenti neklātienes studentu grupā pedagogu izglītības studiju programmās: profesionālā bakalaura studiju programmā “Speciālā izglītība” un “Sākumizglītības skolotājs”. Plānots, ka neklātienē RTA nodrošinās studijas par velti 40 studentiem. Ja iepriekš ir iegūta augstākā pedagoģiskā izglītība, tiek veikta pielīdzināšana, samazinot studiju ilgumu.

Jāpiebilst, ka RTA studentiem pastāv iespēja saņemt paaugstināto valsts piešķirto 300,00 EUR stipendiju tematiskās jomas “Pedagogu izglītība un izglītības zinātne” programmu grupā “Pedagogu izglītība”. 

Topošie skolotāji jautājumu gadījumā aicināti sazināties ar Uzņemšanas komisiju pa tālr.: 26656553 (pieejama arī saziņa WhatApp vietnē), 26695553, e-pastu: uznemsana@rta.lv. 

RTA Sabiedrisko attiecibu nodaļa

Publicitātes foto