Šī akcija norit jau 15 gadus, šogad īpašu uzmanību pievēršot iedvesmošanai un motivācijai apgūt jaunas prasmes, izzināt, kādas prasmes dažādām personībām bijušas visnoderīgākās karjeras un personiskajā izaugsmē.

Šajā tikšanās reizē Kristīne Brangule-Vlagsma vēstīja ne tikai par savām darba gaitām Eiropas Komisijā, bet iedrošināja studentu pretendēt uz dažādiem amatiem. Viņa atzina: “Man bija motivācija piedalīties projektā, kas ir unikāls visā pasaulē. Tas ir demokrātiskais veids, kā atrast līdzsvaru, kompromisu un panākt to, lai valstis sava starpā sadarbotos, kā arī iedzīvotāji atrastu kopīgu valodu, nevis ar agresīvu veidu panāktu savu mērķu sasniegšanu”. Kristīne Brangule-Vlagsma ir strādājusi vadošos amatos Ekonomikas un finanšu lietu ģenerāldirektorātā un Konkurences ģenerāldirektorātā, viņas pārziņā bijusi finanšu pārvaldība un stratēģiskā plānošana.

Attālinātajā tikšanās pasākumā piedalījās gan akadēmijas darbinieki, gan arī studējošie, kuriem bija dota iespēja uzzināt ne tikai par šo akciju, bet arī par prakses iespējām Eiropas Komisijā. Rēzekne Tehnoloģiju akadēmijas rektore Iveta Mietule akcentēja, ka Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija aktīvi izmanto Eiropas sniegtās iespējas. “Akadēmija katru gadu aktīvi piedalās vismaz 10 projektos, ļoti plaši izmantojam Erasmus+ programmu. RTA sadarbojas ar citu Eiropas Savienības valstu partneriem, īstenojot ES finansētus projektus,” atzina I. Mietule.        

Studenti ieguva zināšanas par karjeras iespējām un Eiropas personāla atlases biroja (ESPO) prasībām iekļūšanai darbā ES iestādēs.

RTA Sabiedrisko attiecību nodaļa