LU Konfūcija institūta direktors, RTA Goda biedrs, profesors Pēteris Pildegovičs no ķīniešu valodas ir izdevis TAN LAIKMETA DZEJAS IZLASES tulkojumu, savukārt Pekinas Universitātes doktorante Anželika Smirnova - grāmatu TĀLU, TĀLU AUSTRUMOS. Jāpiebilst, ka RTA aktīvi sadarbojas ar LU Konfūcija institūtu jau kopš 2013.gada. Lai gan divus gadus ķīniešu valodas apguve notika attālināti, interese par to nav mazinājusies. Šoruden RTA MIC uzņems ķīniešu valodas skolotāju, lai oktobrī ķīniešu valodas un kultūras studijas tiktu atsāktas klātienē.

#