Latvijas koriem un diriģentiem ir sagaidāms liels un rūpīgs darbs, jo Dziesmu svētku programma ir gana sarežģīta un apjomīga. Lai gan Covid-19 ierobežojumi iepriekšējos gados ir bremzējuši kopdziedāšanas tradīcijas, RTA koris “Sonitum” ir turpinājis savu darbību. Kā nozīmīgākie notikumi: piedalīšanās Latvijas Radio 2 ikgadējā akcijā “Gada garākā Līgo dziesma” un Baltijas valstu studentu Dziesmu un Deju svētki Viļņā, kuros veicu arī godpilno Baltijas valstu Dziesmu un Deju svētku Virsdiriģenta pienākumu, tādējādi veicinot kora “Sonitum” un RTA atpazīstamību.

Pateicoties RTA vadībai par ieguldījumu latviešu kora dziedāšanas Kultūras mantojuma saglabāšanā un attīstībā RTA, koris “Sonitum” turpina savu darbību un virzību uz Vispārējiem latviešu Dziesmu un Deju svētkiem. Jaunajā kora dziedāšanas sezonā koris ir piedalījies Latvijas Valsts svētku pasākumā 18. novembrī Rēzeknē (pie Māras pieminekļa). Savukārt 26. novembrī notika pirmais koru kopmēģinājums Rēzeknes kultūras namā, kur Dziesmu svētku virsdiriģenti K. Ādamsons,  Ā. Šķepasts, A. Meri strādāja ar Dziesmu svētku repertuāra dziesmām. Patiess prieks bija atrasties uz mājvietas skatuves podestiem RTA zālē un dziedāt Latvijas Valsts svētku svinīgajā pasākumā 15. novembrī pasākumā “RTA Gada balva”. 15. decembrī koris “Sonitum” piedalīsies Ziemassvētku ieskaņas koncertā Rēzeknes Kultūras namā.

Kora “Sonitum” dziedātāju rindās kopējā skanējumā vienojas RTA studenti, absolventi un docētāji. Īpašs prieks par aktīvākajiem dziedātājiem no studentu vidus, tie ir Lūcija Burmeistere, Simona Zaremba, Signija Igaune, Raivis Filimonovs, Sarmīte Jaša, Marianna Zeltiņa, Gita Līpenīte-Čudarāne un citi. Šogad starp “Sonitum” dziedātājiem ir arī Erasmus+ mobilitātes programmas studente no Turcijas Išil Colakoglu, kura ar prieku apgūst gan latviešu kora dziesmas, gan latviešu komponistu skaņdarbus flautai.

RTA kora “Sonitum” turpmākajā darbībā daudz izaicinājumu, interesantu pasākumu un neaizmirstamu emocionālu brīžu Mežaparka lielajā estrādē Vispārējo Dziesmu un Deju svētku laikā. Ja arī Tev ir vēlme to izbaudīt un patiess dziedātprieks, tad nāc, jo korī “Sonitum” joprojām var pieteikties dziedātāji kora kopmēģinājuma laikā otrdienās plkst. 17:30 (312. telpā) Atbrīvošanas alejā 115, Rēzeknē vai zvanot personīgi (tālr.: 29724662). 

Visiem veiksmīgu dziedāšanas sezonu vēlot, kora “Sonitum” diriģents Jānis Mežinskis.