#

Projekta īstenošanas gaitā ar būvnieku apvienību “PTS&ARMS&CAMPAIGN”, kas sākotnēji uzsāka projektēšanas un būvniecības darbus, līgums tika lauzts. Līguma laušanas pamatojums ir pārkāpumi no būvnieku puses, ko konstatēja Būvniecības valsts kontroles birojs.

Šī procesa rezultātā tika noslēgts jauns būvdarbu līgums, kā arī būvuzraudzības un autoruzraudzības līgums ar citiem būvniecības dalībniekiem. Būvniecību veic SIA “Royal būve”, autoruzraudzību – SIA “Būvprocess”, savukārt būvuzraudzību īsteno SIA “Volmers”. Visi ēkai nepieciešamie būvdarbi tiek turpināti un tuvojas noslēgumam. Vairākas institūcijas ir apliecinājušas objekta gatavību ekspluatācijai. Visu būvdarbus ir plānots pabeigt līdz 2022. gada 27. jūnijam.

Kopējās projekta izmaksas ir 3020790,70 euro, tai skaitā PVN. Attiecināmās izmaksas ir 670 530,00 euro, tai skaitā Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums – 569 950,50 euro.

Projekta mērķis ir energoefektivitātes paaugstināšana un vieda energovadība RTA dienesta viesnīcas ēkā, kas pilnībā saskan ar SAM 4.2.1.2. pirmās atlases kārtas mērķiem. Līdz ar to šī projekta realizēšana dos ieguldījumu kopīgo SAM 4.2.1.2. mērķu sasniegšanā.

Plānotie rezultāti: ekspluatācijā nodota ēka, kuras enerģijas patēriņš apkurei nepārsniedz 34,21 kWh/m2 gadā, oglekļa dioksīda emisija nepārsniedz 4205,22 kg CO2 gadā.