Ilgāku laika posmu Līvānu novadā darbojas RTA filiāle. Tajā tiek piedāvāts pilna laika klātienē par valsts budžeta līdzekļiem apgūt pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmu „Mašīnbūve”, iegūstot mašīnbūves speciālista kvalifikācija. Programma ir akreditēta un studiju ilgums ir 2,5 gadi. Prasības uzņemšanai – vidējās izglītības dokuments un centralizētie eksāmeni.

Šajā programmā studenti apgūst metālapstrādes tehnoloģijas, izpratni par konstruēšanu, praktiskās iemaņas un teorētiskās zināšanas darbā ar CAD/ CAE/ CAM programmām, CNC iekārtu iestatīšanu, programmēšanu un mehāniskās daļas remontu, kā arī šo iekārtu operatora prasmes. Nākotnē var strādāt mašīnbūves un metālapstrādes nozarē. 

2025. gada 1. aprīlī Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija iekļausies Rīgas Tehniskās universitātes ekosistēmā. Šis ir būtisks solis augstākās izglītības iestādes attīstībā un izaugsmē. Tas nozīmē, ka tie jaunieši, kuri šogad uzsāks studijas Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijā, pēc studiju pabeigšanas iegūs Rīgas Tehniskās universitātes diplomu.  

Šajā uzņemšanā RTA Inženieru fakultāte piedāvā gandrīz 300 valsts finansētās budžeta vietas. Studijas tiek īstenotas pamatstudiju, maģistra un doktora līmenī. Ikviens interesents jautājumu gadījumā aicināts sazināties ar Uzņemšanas komisiju pa tālr.: 26656553 (pieejama arī saziņa WhatApp vietnē), 26695553, e-pastu: uznemsana@rta.lv. Plašāka informācija par programmām atrodama: https://www.rta.lv/uznemsana . Ar Līvānu filiāli var sazināties pa tālr.: 29537335, e-pastu: Ilze.Vanaga@rta.lv.

RTA Sabiedrisko attiecību nodaļa

Publicitātes foto