Noteikti pati labākā un patiesākā informācija ir tieši no tiem studentiem, kuri šobrīd studē RTA vai arī augstskolu ir absolvējuši. 

Pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmas “Pirmsskolas skolotājs” absolvente Līva Dzene norāda: “Studējot, galvenais ir nepadoties un nebaidīties! Viss izdosies! Šaubas jāatstāj aiz muguras. Ja jūti aicinājumu skolotāja profesijā, tad viss izdosies. Jāatrod sava atbalsta komanda, jātic saviem spēkiem! Sajūtas neaprakstāmas, kad saņem diplomu. Vislabāko pieredzi, zināšanas un atbalstu saņēmu no Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas programmas docētājiem”. Tā ir viena atsauksme no Izglītības, valodu un dizaina fakultātes absolventes. Šī gada izlaidumos akadēmijas diplomus saņēma arī Ekonomikas un pārvaldības fakultātes, kā arī Inženieru fakultātes absolventi.

Šajā uzņemšanā RTA piedāvā 500 valsts finansētās budžeta vietas. Studijas tiek īstenotas pamatstudiju, maģistra un doktora līmenī. Ikviens interesents jautājumu gadījumā aicināts sazināties ar Uzņemšanas komisiju pa tālr.: 26656553 (pieejama arī saziņa WhatApp vietnē), 26695553, e-pastu: uznemsana@rta.lv.

RTA Sabiedrisko attiecību nodaļa

Publicitātes foto