Par piedalīšanos akadēmija saņēmusi pateicības vārdus no Latvijas Dizaineru savienības, kura teica paldies visām augstskolām, kas bija līdzaktīvi “Dizaina arēna 2022” konkursā. Rīgas Tehniskās universitātes Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultātes Dizaina tehnoloģiju institūts, Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija, Latvijas Universitāte, Ekonomikas un kultūras augstskola. Kopumā konkursam bija iesniegti pavisam kopā 52 darbi, no tiem, uz otro kārtu žūrija izvirzīja 19 darbus. No šiem 19 darbiem tika izvēlēti laureāti, kuru vidū arī RTA pārstāvji.

Latvijas Dizaineru savienības Atzinību saņēma augstskolu dizaina darbu konkursā kategorijā “Vides dizains” Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas studente Gita Līpenīte-Čudarāne, bet par ieguldījumu, vadot konkursa 2. kārtā izvirzīto Gitas darbu “Japandi stila iezīmes privātmājas interjera dizainā” Pateicības rakstu saņēma darba vadītāja docente Diāna Apele. 

Savukārt visaugstāko vērtējumu – laureāta statusu starp augstskolām šogad no komisijas locekļiem Atzinību augstskolu dizaina darbu konkursā kategorijā “Dizaina pētniecība” maģistra darbu sadaļā saņēma RTA profesionālā maģistra studiju programmas “Dizains” šī gada absolvente Valentīna Siņakova par pētījumu “A. Masiļūnes ēdienu recepšu grāmatas latgaliešu valodā “Povuoru gruomota” redizains”, darba vadītāja docente Diāna Apele saņēma Latvijas Dizaineru savienības Pateicības rakstu. Valentīna saņēma arī Cube dāvanu – iespēju piedalīties Cube lekcijā-darbnīcā – Digitālo produktu dizains.

Pateicamies gan konkursa rīkotājiem, gan Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas pārstāvjiem par drosmi un uzdrīkstēšanos startēt konkursā!


RTA Sabiedrisko attiecību nodaļa

Publicitātes foto