Plenēra pirmajā dienā tika atklātas WIT skolas divu docētāju Dominika Korzeniowska "Nothing Major Part II Digitally", Grzegorz Rogala "Mothers, sisters, fathers" un WIT grafikas nodaļas studentu "Students of WIT Graphics | Collages || Baczyński | Love poems - Works from the graphic design laboratory WIT run by Dominika Korzeniowska Ph.D. " grafiskas mākslas izstādes, savukārt noslēgumā tika atklāta RTA un WIT mācību iestāžu kopējā plenēra prakses studentu darbu izstāde "Latgale – Urban landscape & nature", kuru līdz 15. septembrim var apskatīt RTA mākslas terasē. 

Prakses laikā tika gūtas jaunas zināšanas, prasmes un iemaņas glezniecībā ārpus telpām, gleznojot gan lauku ainavisko vidi, gan urbāno pilsētainavu. Sadarbības rezultātā abu augstskolu studentiem un docētājiem piedzīvotas vēl nebijušas emocijas, izveidotas jaunas draudzīgas attiecības. Var teikt, ka iegūti jauni draugi un turpinājums sekos nākamajos gados tiekoties gan Rēzeknē, gan Varšavā un savos plenēra mākslas darbos parādot ainaviskākās abu pilsētu un to apkārtnes šķautnes. Tā ir lieliska pieredze ne tikai studentiem, bet arī docētājiem, mācoties vienam no otra, pārņemot mākslas pedagoģijas daudzveidīgās mācību metodikas. Kopīgs plenērs ir lieliska iespēja gūt ne tikai profesionālās kompetences un iemaņas, bet arī uzlabot svešvalodas zināšanas.

      No RTA puses plenēra praksi vadīja vieslektore Mg. design Natālija Brokāne, bet no WIT puses Piotr Mlacki. Lielu atbalstu prakses organizatoriskajā darbā sniedza RTA Erasmus koordinatore un vieslektore Mg. design Ilze Bodža, kā arī plenēra sākumā pie sevis mājās gleznot lauku ainavas studentus uzņēma dizaina programmas "Interjera dizains" direktore Mg. design, Mg. art, Mg. paed. docente Diāna Apele.