Šajā pasākumā jautrā un atraktīvā veidā bija iespēja gan atpūsties, gan saliedēt kolektīvu. RTA komanda ieguva 1. vietu nominācijā “Ātrākais paštaisītais peldlīdzeklis”. Arī citās aktivitātēs tika izcīnītas uzvaras, tomēr kopvērtējumā iegūta 3. vieta. 2020. gadā RTA komanda izcīnīja 1.vietu kopvērtējumā un ieguva ceļojošo kausu, kas šogad tika nodots ACBR komandai.

Dr. paed. Aivars Kaupužs
Publicitātes foto

#