MK rīkojums paredz, ka reorganizācijas rezultātā RTA, tajā skaitā tās Līvānu filiāle un Austrumlatvijas Tehnoloģiju vidusskola ar 2025. gada 1. aprīli tiks pievienota RTU, turpinot un attīstot studiju un pētniecības izcilību RTA stratēģiskās specializācijas jomās "Inženierzinātnes un tehnoloģijas" un "Sociālās zinātnes" Latgales reģionā. RTA turpinās pastāvēt kā RTU struktūrvienība, RTU pārņemot akadēmijas tiesības un saistības. RTA Līvānu filiāle kļūs par RTU filiāli, un Austrumlatvijas Tehnoloģiju vidusskola turpinās darboties kā RTU vispārējās vidējās izglītības iestāde, īstenojot akreditētu vispārējo vidējās izglītības matemātikas, dabaszinību un tehnikas virziena izglītības programmu. Reorganizācijas projekta ietvaros paredzēta arī Ārējās drošības un aizsardzības centra izveide.

“Konsolidācijas ietvaros Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijā tiks investēti finanšu resursi zinātnes un studiju procesa pilnveidošanai. RTA kļūstot par zinātnes universitātes daļu, tiks nodrošināta RTA konkurētspēja ne tikai Latvijā, bet arī ārpus tās. Sākotnējie būtiskākie virzieni, kur plānots saņemt atbalstu no RTU, ir ārvalstu studentu piesaiste, stratēģisko specializāciju stiprināšana, sadarbības veicināšana ar nozaru un reģiona uzņēmumiem,” atzīmē RTA rektore profesore Iveta Mietule.


Informācijas avots:

https://www.izm.gov.lv/lv/jaunums/valdiba-pienemusi-lemumu-par-banku-augstskolas-un-rezeknes-tehnologiju-akademijas-integraciju-zinatnes-universitates