RTA ir sestā lielākā valsts dibinātā augstskola ar savu vēsturi, tradīcijām un nozīmīgu lomu gan Latvijas augstākās izglītības telpā, gan arī Eiropas, ņemot vērā akadēmijas aktīvu iesaisti Eiropas Savienības finansētajos projektos, starptautisko sadarbību, studentu un docētāju mobilitāti, studējot un docējot lekcijas dažādu valstu augstskolās.

Eiropas Savienības augstskolu novērtēšanas sistēmā “U-Multirank” Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija šogad ir uzrādījusi teicamus rezultātus vairākās pozīcijās. No Latvijas reitingā iekļauta 21 augstākās izglītības iestāde, kopvērtējumā RTA ierindojas 2. vietā. Akadēmijas augstie sasniegtie rādītāji liecina par stabilitāti, izaugsmi un mērķtiecīgu attīstību.

Sveicam katru, kurš šo izglītības iestādi sauc par savu un jūt piederību Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijai!

RTA Sabiedrisko attiecību nodaļa