Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas (RTA) Padome 27. un 28. septembrī darba vizītes laikā tikās ar RTA administrāciju, fakultāšu dekāniem un akadēmisko personālu, RTA studējošo pašpārvaldi un studentiem,  darba devējiem un sadarbības partneriem, Izglītības un zinātnes ministrijas pārstāvjiem.  

Tikšanos laikā galvenokārt tika diskutēts par studiju, zinātnes un partnerības jautājumiem nākotnes skatījumā, studiju un zinātnes kvalitātes rādītājiem iesaistīto pušu skatījumā, pieejamo tehnoloģiju vidi, Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas nozīmi reģionālā skatījumā un citiem aktuālajiem jautājumiem.    

RTA Sabiedrisko attiecibu nodaļa

Publicitātes foto