Ekspertu grupas sastāvā bija divi ārzemju pārstāvji no Slovēnijas un Horvātijas, trīs pārstāvēja dažādas Latvijas organizācijas. Eksperti iepazinās ar izstrādāto ziņojumu, tikās ar akadēmijas vadību, akadēmisko personālu, studējošajiem, absolventiem, darba devējiem, kā arī iepazinās ar programmas īstenošanai nepieciešamo materiālo bāzi. Eksperti akcentēja RTA inženierzinātņu jomas nozīmīgumu, kā svarīgu posmu Latgales un visas Latvijas attīstībā.

Eksperti gatavos programmas novērtējuma ziņojumu, tas provizoriski būs zināms maijā.

RTA Sabiedrisko attiecību nodaļa
Publicitātes foto

#