Tas paredz sadarbību studentu prakses programmu īstenošanā, informācijas un pieredzes apmaiņā, piedāvājot arī idejas zinātniski pētniecisko darbu veikšanai par pirmsskolas izglītības iestādē aktuālām tēmām.

RTA tiek īstenota pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programma “Pirmsskolas skolotājs”, studiju programmas direktore Svetlana Ušča uzsvēra, ka sevišķi svarīgi ir stiprināt sadarbību, nodrošinot prakses vietas RTA studentiem, lai praksē pielietotu teorijā gūtās zināšanas, redzētu darba vidi, smeltos zināšanas no pieredzes bagātajiem pirmsskolas izglītības iestādes pedagogiem.

Programmā “Pirmsskolas skolotājs” studijas RTA tiek nodrošinātas pilna un nepilna laiks studiju formā, pieteikšanās studijām no 14. jūlija. Plašāka informācija: www.rta.lv .