“Silto smilšu iekārta” ir speciāli veidots galds, kura komplektācijā ir kastes un siltumu nodrošinošas ierīces. Jāpiebilst, ka smiltis tiek sildītas ar ūdens palīdzību. Tas ir izgudrojums, kas ļauj darboties ar dabas materiālu, veicot roku pirkstu, pēdu un visa ķermeņa dabīgu masāžu, sīkās muskulatūras stimulāciju.

Kā norādīja RTA Izglītības, valodu un dizaina fakultātes dekāns J. Dzerviniks, tad akadēmija jau vairāk kā 20 gadus sagatavo pedagogus ne tikai Latgales, bet visas Latvijas darba tirgum. “Mūsu fakultātē liela uzmanība tiek veltīta iekļaujošajai izglītībai, un tieši šī iekārta būs kā labs pamats tālākizglītības un mūžizglītības programmu īstenošanai, zinātniskās pētniecības projektu nodrošināšanai, kā arī citu atbalsta pasākumu organizēšanai,” uzsvēra dekāns.

Tikšanās laikā D. Timofejeva stāstīja par labās prakses piemēriem, kuri uzskatāmi liecina par uzlabojumiem dažādu komplikāciju gadījumos – autiskā spektra traucējumi, garīgā atpalicība. Darbības procesā labvēlīgi tiek ietekmēts indivīda balsta un kustību aparāts, imūnā sistēma un citi procesi, kas veicina organisma pašregulāciju. Hiperaktīvie bērni tiek nomierināti, bet pasīvie – aktivizēti, tiek atjaunota saikne ar dabu.

RTA studiju un zinātņu prorektore Angelika Juško-Štekele akcentēja, ka šī iekārta ir būtisks uzlabojams un novitāte RTA topošo pedagogu sagatavošanas procesā.

Tuvākajā laikā RTA tiks apmācīti speciālisti, kuri varēs nodrošināt iekārtas ekspluatāciju un tās izmantošanu atbilstoši paredzētajiem mērķiem.

RTA Sabiedrisko attiecību nodaļa
Publicitātes foto

#