Pavasarī RTA noslēdza līgumu ar SIA “Warmsandbox” un akadēmijā tika uzstādīts silto smilšu galds, kurš ļauj silto smilšu pieredzi izbaudīt neatkarīgi no gadalaika. Tas palīdz organizēt bērnam dabīgu, saprotamu un labvēlīgu vidi, izmantojot smilšu graudu spēku un siltumu. Īpaša metodika nodrošina bērna vispārējo attīstību un sekmē fiziskos un emocionālos pašregulācijas procesus.

Studiju programmas “Speciālā izglītība” direktore asoc. prof. Mārīte Rozenfelde norāda, ka šīs apmācības ļaus pilnvērtīgi izmantot smilšu spēles terapijas metodi gan studiju procesā, gan praktiskajās nodarbībās, gan sadarbībā ar izglītības iestādēm.

“Silto smilšu iekārta” ir speciāli veidots galds, kura komplektācijā ir kastes un siltumu nodrošinošas ierīces. Jāpiebilst, ka smiltis tiek sildītas ar ūdens palīdzību. Tas ir izgudrojums, kas ļauj darboties ar dabas materiālu, veicot roku pirkstu, pēdu un visa ķermeņa dabīgu masāžu, sīkās muskulatūras stimulāciju.

D. Timofejeva apmācībās dalās ar labās prakses piemēriem, kuri uzskatāmi liecina par uzlabojumiem dažādu komplikāciju gadījumos – autiskā spektra traucējumi, garīgā atpalicība. Darbības procesā labvēlīgi tiek ietekmēts indivīda balsta un kustību aparāts, imūnā sistēma un citi procesi, kas veicina organisma pašregulāciju. Hiperaktīvie bērni tiek nomierināti, bet pasīvie – aktivizēti, tiek atjaunota saikne ar dabu.

RTA Sabiedrisko attiecību nodaļa
Publicitātes foto