Lai pilnveidotu kompetenci satura īstenošanā un rastu jaunas idejas 13. un 14. decembrī Izglītības, valodu un dizaina fakultātes  dekāns prof. Jānis Dzerviniks, programmas direktore docente Svetlana Ušča un lektores Aija Vindeče un Rita Andrejeva Erasmus+ programmas ietvaros viesojās Kauņas Lietišķo zinātņu universitātē (Lietuva), kur tikās ar Mākslas un izglītības fakultātes dekāni Jolantu Bareikieni, Izglītības katedras vadītāju Astu Jakimavičieni un topošo pirmsskolas skolotāju sagatavošanā iesaistītajiem mācībpēkiem. Tikšanās laikā tika pārrunātas aktualitātes skolotāju sagatavošanā un turpmākās sadarbības iespējas.

Vizītes laikā RTA pārstāvji apmeklēja arī Kauņas pirmsskolas izglītības iestādi “Girinukas”.

RTA lektore Rita Andrejeva

Svetlanas Uščas foto