RTA studiju un zinātņu prorektore asoc. profesore Angelika Juško-Štekele norādīja, ka akadēmija ārkārtīgi lepojas ar sasniegumiem, kurus uzrādīja Eiropas Savienības augstskolu novērtēšanas sistēma “U-Multirank”. No Latvijas reitingā iekļauta 21 augstākās izglītības iestāde, kopvērtējumā RTA ierindojas 2. vietā. “Reitinga rezultāti, studiju virzienu akreditācijas process, kā arī citi lielāki un mazāki darbi ir mūsu kopīgi paveiktais. Šajos procesos iesaistīti gan akadēmijas mācībspēki, gan studenti. Tikai kopīgi strādājot vienota mērķa labā ir iespēja sasniegt rezultātu,” uzsvēra prorektore.

Inženieru fakultātes dekāns profesors Artis Teilāns akcentēja, ka studiju periods nav bijis viegls ne studentiem, ne fakultātes docētājiem, jo pandēmijas ietekmē nācās pārorientēties uz citu studiju formu. “Mums ir prieks par katru, kurš šodien saņem Inženieru fakultātes diplomu. Inženiera specialitātes pārstāvji ir un vienmēr būs pieprasīti darba tirgū,” piebilda profesors.

RTA Inženieru fakultātei ir daudz sadarbības partneru ražošanas uzņēmumu vidū. Studiju procesā studenti bijuši praksē tādos uzņēmumos kā SIA “Ceram Optec”, SIA “Leax” Rēzekne, SIA “Light Guide Optics International”, SIA “DKRobotics”, A/S “Latvenergo”, SIA “Geidans Solutions”, SIA “TestDevLab”, SIA “MIDIS” u.c. Katrā no valsts pārbaudījumu komisijām, darbi tika novērtēti, kā ļoti labi un septiņi no tiem vērtēti ar visaugstāko vērtējumu – 10 balles (izcili).

Jauno studentu uzņemšana sāksies no 5. jūlija. Inženieru fakultātē šajā uzņemšanas periodā plānotas valsts finansētās budžeta vietas visās pilna laika studiju programmās. Plašāka informācija uz uzņemšanu atrodama www.rta.lv

RTA Sabiedrisko attiecību nodaļa
Publicitātes foto