Konkurss izsludināts saskaņā ar nolikumu:
PĒTĪJUMU KONKURSA NOLIKUMS PAR AIZSARDZĪBAS MINISTRIJAS ATBALSTA FINANSĒJUMA PIEŠĶIRŠANU MAĢISTRA LĪMENĪ STUDĒJOŠAJIEM LIETIŠĶĀS PĒTNIECĪBAS JOMĀ RĒZEKNES TEHNOLOĢIJU AKADĒMIJĀ 2021./2022.ST.G. (RTA)

Uz stipendiju var pretendēt sekmīgie pēdējā kursa studenti inženierzinātņu maģistra studiju programmās. Pretendents piesakās pētījumu konkursam atbalsta finansējuma saņemšanai 10 darba dienu laikā no konkursa izsludināšanas brīža, elektroniski iesniedzot Inženieru fakultātes dekanātā RTA Inženieru fakultātes dekānam adresētu pieteikumu atbalsta finansējuma saņemšanai maģistra pētījuma izstrādei nolikuma 1. pielikums.