Personālizstāde “Atspulgi” veidota kā atskats uz Gitas Līpenītes-Čudarānes mākslas pasaules izziņas ceļu vairāku gadu garumā. Tajā aplūkojami zīmējumi, arī skices, gleznas un grafikas darbi, kas radīti linogriezuma, monotipijas, kologrāfijas un kokgriezuma tehnikās.

Jebkas, ko ikdienā redzu sev apkārt, kas piesaista manu uzmanību un “prasās tikt uzzīmēts vai uzgleznots”, vispirms iziet caur mani, apaug ar manu izpratni, pieredzi, iekšējiem atspulgiem un tikai tad parādās atkal – jau kā mans atspulgs. Tāpat kā raugoties citam acīs, es redzu savu atspulgu, tāpat pasaule atspoguļojas manī un nonāk uz papīra, audekla, bet jau mazliet cita, ar manu rokrakstu rakstīta, stāsta māksliniece.

Ekspozīcijā vietu raduši arī Gitas bērnu Leona (8) un Laimas (12) gleznotie darbi un grafikas kā apliecinājums atvašu dzīvai interesei par mammas darbošanos, kā arī pašu spējai radīt mazus meistardarbus.

Par mākslinieci

Gita Līpenīte-Čudarāne dzimusi 1984. gadā Rēzeknē. Bērnību un pamatskolas gadus pavadījusi Dricānos, kur no vectēva – skolotāja, gleznotāja Modesta Līpenīša (1934–2008) pamazām pārmantojusi dabas vērotājas un mīļotājas “gēnu”. Viņa iedvesmojošā vadībā apgūti zīmēšanas un gleznošanas pamati, pētīti reprodukciju albumi un radīti veiksmīgi darbi skolēnu zīmēšanas olimpiādēs.

Pēc vairākiem gadiem, kas aizvadīti, apgūstot uzņēmējdarbību Rēzeknes komercskolā, Banku augstskolā un darbojoties šajā nozarē, 2008. gadā Gita atkal pievērsās mākslas pasaulei. Trīs gadus Latvijas Mākslas akadēmijas sagatavošanas kursos viņai bija iespēja apgūt akadēmiskās glezniecības un zīmēšanas prasmes, kompozīciju un pirmās nopietnās zināšanas mākslas vēsturē pie brīnišķīgiem pasniedzējiem: Jāņa Andra Oša (1943–2023), Ilzes Lībietes, Ilzes Neilandes un Rolanda Grosa.

Jau tolaik Gita zināja, ka viņu saista tieši dizains. Visvairāk – interjera dizains, kas, viņasprāt, ir vislabākā mākslas praktiskā izpausme. Auklēdama bērnus, viņa pašizglītojās un sapņoja reiz kļūt par interjera dizaineri. 2018. gadā iestājās Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijā (RTA) bakalaura studiju programmā “Interjera dizains”, aizvadot četrus aizraujošus gadus pie iedvesmojošām pasniedzējām Diānas Apeles un Ainas Strodes. Studijas man iedeva “atslēgu”, ar kuru nu varēju iet un atslēgt visas tās durvis, kas man līdz šim nebija zināmas. Augstskolā man paveicās sastapt Vladislavu Pauru – brīnišķīgu cilvēku, mākslinieku un pedagogu, kurš, lai gan mācījos pie viņa tikai vienu semestri, pamudināja atkal zīmēt un gleznot, teic Gita. Izstrādātais bakalaura darbs – interjera projekts privātmājai – pērn atzinīgi novērtēts Vides dizaina kategorijā Augstskolu konkursā “Dizaina arēna 2022”.

Ikdienā Gita darbojas interjera dizaina, mēbeļu projektēšanas un grafikas dizaina jomās, kā arī turpina dizaina studijas RTA maģistrantūrā. Pašlaik izstrādes procesā ir studiju noslēguma darbs – mākslas grāmata “Modests Līpenīts”, kas būs veltīts vectēva piemiņai un viņa mantojumam vizuālajā mākslā.

Izstādi “Atspulgi”organizē sabiedriskā labuma organizācija “Maziča” sadarbībā ar Dricānu apvienības pārvaldi un mākslinieci Gitu Līpenīti-Čudarāni.

Darba laiki:

5. augusts       plkst. 14 izstādes atklāšana

6. augusts       plkst. 10 – 17

7. augusts – 2. septembris     darbadienās, plkst. 10 – 16

(citā laikā pieteikšanās pa tālruni 29113368)