#

Īsais viena mēneša izglītības kurss tiek īstenots ESI studentu inovāciju programmas ietvaros. Kursu pasniegs Xavier Landes (Stokholmas Ekonomikas augstskola Rīgā), Dr. Jana Simanovska (Ekodizaina kompetences centrs/Vidzemes Augstskola) un Maija Krastiņa (Zero Waste Latvija).

Kursa mērķis ir sagatavot studentus mainīgajai pasaulei, atbalstot viņu radošumu un uzņēmējdarbības prasmes ilgtspējīgu attīstību veicinošā virzienā. Līz ar to kursa ietvaros ir paredzēts, lai sniegtu pārskatu par mūsdienu vides un ilgtspējības izaicinājumiem, kā arī sagatavotu nākamos ilgtspējīgos uzņēmējus. Studenti tiks iepazīstināti ar būtiskām jomām un tēmām (tostarp ekodizainu, piegādes ķēdes pārvaldību, likumdošanu, klimata pārmaiņām), un viņi veiks praktisku komandas darbu, kurā formulēs vides problēmas, identificēs uzņēmējdarbības iespējas un piedāvās produktu/pakalpojumu, kas risina šīs problēmas.

Pabeidzot kursu, katrs students iegūs 3 ECTS, un kurss ir atvērts visiem studentiem no partneruniversitātēm (RGSL, RTA & LMA) bez priekšnosacījumiem, lai iestātos. Studentiem no universitātēm, kas nav partneru augstskolaa, ir jāiesniedz pierādījums, ka piedaloties kursā, tas netraucēs viņu parastajām studijām. Tiem, kas nav studenti, ir jābūt vismaz EKI 4. līmeņa kvalifikācijai.

Kurss tiks īstenos klātienē, tā sākums būs 22. augustā un ilgs 4 nedēļas. Kurss tiks pasniegts angļu valodā.

Sīkāku informāciju par kursu var atrast kursa aprakstā.

Lai pievienotos kursam, lūdzu, aizpildiet sekojošu anketu.

ESI programmu kopīgi īsteno vairāki izglītības un industrijas pārstāvji – Rīgas Ekonomikas Augstskola, Latvijas Mākslas akadēmija, Rīgas Juridiskā augstskola, Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija, konsultāciju uzņēmums Civitta Latvija un nozares partneri (Latvijas Sociālās uzņēmējdarbības asociācija, Zero Waste Latvia, Techhub Riga, Cietvielu fizikas institūts, Latvijas Universitāte, Rēzeknes Biznesa asociācija, Latvijas Elektrotehnikas un elektronikas rūpniecības asociācija).

Plašāka informācija par ESI studentu inovāciju programmu un pieteikšanos citiem pasākumiem:
Tīmekļa vietne: https://esi-startup.lv/
Facebook lapa: https://www.facebook.com/ESIdrosmigs
LinkedIn lapa: https://www.linkedin.com/company/esidrosmigs
E-pasts: info@esi-startup.lv

Programmu līdzfinansē Eiropas Reģionālās attīstības fonds, Printify, SEB un RIMI.
Projekta numurs: 1.1.1.3/21/A/008.a.