24. martā plkst.10.00 līdz 11.30 Zoom platformā tikšanās ar Augstākās tiesas pārstāvjiem. 

Judikatūras un zinātniski analītiskās nodaļas vadītāja Anita Zikmane pastāstīs par Augstākās tiesas darbu un funkcijām, struktūru un Senāta lomu, iepazīstinās Judikatūras un zinātniski analītiskās nodaļas darbu, Augstākās tiesas nolēmumu arhīva iespējām studentu pētnieciskajā darbā.

Tiesnešu amata kandidātu atlases komisijas priekšsēdētājas vietniece, Augstākās tiesas tiesneses p.i. Ilze Freimane sniegs informāciju par tiesneša amatu un tiesnešu atlases kārtību. 


Tikšanās laiki:

10.00 – 10.15 Augstākās tiesas darbs un funkcijas, struktūra un Senāta loma (Anita Zikmane)

10.15 – 11.00 Judikatūras un zinātniski analītiskās nodaļas darbs, Augstākās tiesas nolēmumu arhīva iespējas studentu pētnieciskajā darbā (Anita Zikmane)

11.00 – 11.30 Tiesneša amats un tiesnešu atlases kārtība (Ilze Freimane)

Pēc katras sadaļas iespējams uzdot jautājumus.