Absolvente par lielāko ieguvumu uzskata iegūtās zināšanas un interesi par ekonomiku, ko šobrīd izmanto arī savā profesionālajā izaugsmē ikdienā. Par atmiņām un piedzīvoto studiju laikā viņa saka: “Pavisam neilgu laiku izmantoju iespēju dzīvot RTA dienesta viesnīcā. Ar referātu “Iedzīvotāju ienākuma nodokļa izmaiņu ietekme uz nodokļu maksātāju darba ienākumiem” piedalījos 24. starptautiskajā studentu un docētāju zinātniski praktiskajā konferencē “Indivīds. Sabiedrība. Valsts”. Ar Ekonomikas studentiem 2019. gada rudenī devāmies uz SIA “Ernst&Young Baltic” biroju Rīgā, kur guvām nelielu ieskatu par revīziju. Vēlos teikt akadēmijai milzīgu paldies par šo iespēju, jo tas pamudināja mani 2021. gada vasarā nosūtīt CV SIA “Ernst&Young Baltic” un veiksmīgi uzsākt savu profesionālo karjeru starptautiskā uzņēmumā.

Esmu ļoti priecīga par akadēmijā iegūtajām zināšanām, jo, veicot savus ikdienas pienākumus darbā, spēju veikt arī komplicētākus uzdevumus un justies pārliecināti par savām spējām. Manuprāt, darba atrašanu šobrīd vairāk varētu sekmēt darba pieredze, taču, ja nav darba pieredzes, tad zināšanas arī ir ļoti būtiskas. Savu profesionālo karjeru uzsāku bez iepriekšējas pieredzes, tādēļ esmu pateicīga akadēmijai par sniegtajām zināšanām, jo tās deva iespēju man veiksmīgi uzsākt savu profesionālo karjeru”.

Uz jautājumu: “Kas ir tas, ko ieteiktu citiem jauniešiem?” viņa atbild: “Nebaidīties, bet gan uzdrošināties un darīt, uzstādīt augstākus mērķus, jo tā veidojas labākās dzīves pieredzes!”

\

A. Dubova citiem ieteiktu studēt RTA, jo te ir pieejamas budžeta vietas, ko atsaucīgi lektori, profesori, individuālāka pieeja nekā citās lielākās augstākās izglītības iestādēs, moderns mācību aprīkojums.

Uzņemšana studiju programmās notiek līdz 18. jūlijam. Informāciju var atrast www.rta.lv.

RTA Sabiedrisko attiecību nodaļa
Publicitātes foto