Autorizēties   |   Reģistrēties

Studiju virzienā studējošie apgūst un izstrādā menedžmenta tehnoloģijas, kas saistītas ar paņēmienu un metožu kopumu menedžmenta procesa plānošanā, analīzē un ieviešanā

Studiju procesā studējošie sadarbībā ar docētājiem:

  • apgūst stratēģiskās vadīšanas tehnoloģijas;
  • izstrādā vai veic inovatīvo vadīšanas procesa tehnoloģiju pārnesi.
Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija, 2016 © Atbrīvošanas aleja 115, Rēzekne, Latvija. Tālrunis: 28325368;
Jautājumus un ierosinājumus sūtiet izmantojot RTA palīdzības dienestu