Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijā uzņemto studentu skaits 2020./2021. akadēmiskajā studiju gadā

Studiju programmas kods

Studiju programmas nosaukums

Studentu skaits

Tajā skaitā

par budžets līdzekļiem

par studiju maksu

 

Kopā

546

456

90

41..

 

190

162

28

41141

Pirmsskolas skolotājs

18

15

3

41344

Grāmatvedība

16

11

5

41345

Ražošanas loģistika

9

9

0

41380

Tiesību zinātne

19

11

8

41484

Programmēšana un datortīklu administrēšana

26

24

2

41521

Mašīnbūve

33

33

0

41541

Pārtikas produktu pārstrāde

9

9

0

41542

Apģērbu dizains un tehnoloģija

9

9

0

41582

Būvniecība

43

33

10

41762

Sociālais rehabilitētājs

8

8

0

42..

 

172

147

25

42141

Skolotājs (studiju modulis Latviešu valodas kā dzimtās valodas un kā svešvalodas skolotājs)

8

8

0

42141

Skolotājs (studiju modulis Vēstures un sociālo zinību skolotājs)

5

5

0

42141

Skolotājs (studiju modulis Svešvalodas (angļu un vācu) skolotājs)

7

7

0

42141

Skolotājs (studiju modulis Pamatizglītības pirmā posma skolotājs)

17

10

7

42141

Skolotājs (studiju modulis Mājturības un tehnoloģiju, mājsaimniecības un ekonomikas skolotājs)

8

8

0

42141

Speciālās izglītības skolotājs

23

10

13

42214

Interjera dizains

10

9

1

42222

Lietišķā komunikācija un tulkošana

9

9

0

42310

Ekonomika (specializācija finanšu un grāmatvedības vadība)

13

13

0

42345

Uzņēmējdarbība (Mārketinga sektora vadītāja specializācija)

15

15

0

42345

Uzņēmējdarbība (Tūrisma uzņēmuma vadītāja specializācija)

13

12

1

42484

Programmēšanas inženieris

20

20

0

42521

Mehatronika

9

9

0

42526

Vides inženieris

5

5

0

42762

Sociālais darbs un sociālā rehabilitācija

10

7

3

42861

Robežapsardze

0

0

0

43..

 

53

44

9

43345

Biznesa vadība

25

16

9

43380

Tiesību zinātne

28

28

0

44..

 

1

0

1

44343

Finanses

1

0

1

45..

 

39

34

5

45141

Izglītības zinātnes (3 semestri)

6

6

0

45141

Izglītības zinātnes (4 semestri)

1

1

0

45345

Reģionālā plānošana un attīstība

2

0

2

45345

Vadības zinātne

14

11

3

45483

Elektroniskās komercijas informācijas sistēmas (3 semestri)

13

13

0

45483

Elektroniskās komercijas informācijas sistēmas (4 semestri)

1

1

0

45521

Lāzertehnoloģijas

2

2

0

45861

Stratēģiskā robežu pārvaldība

0

0

0

46..

 

0

0

0

47..

 

81

61

20

47141

Speciālā pedagoģija

40

22

18

47142

Karjeras konsultants

4

4

0

47214

Dizains

6

6

0

47343

Finanšu vadība (3 semestri)

7

6

1

47343

Finanšu vadība (4 semestri)

1

0

1

47380

Tiesību zinātne (3 semestri)

4

4

0

47380

Tiesību zinātne (4 semestri)

8

8

0

47483

Datorsistēmas (3.semestri)

7

7

0

47526

Vides aizsardzība (4.semestri)

4

4

0

48..

 

0

0

0

51..

 

10

8

2

51142

Pedagoģija

1

1

0

51142

Izglītības zinātnes

3

2

1

51345

Ekonomika un uzņēmējdarbība

3

3

0

51482

Sociotehnisko sistēmu modelēšana

2

1

1

51526

Vides inženierzinātne

1

1

0

 

Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija © Atbrīvošanas aleja 115, Rēzekne, Latvija. Tālrunis: 28325368; RTA paziņojums par personas datu apstrādi.