Autorizēties   |   Reģistrēties

Tiesību zinātnes virziena studējošie apgūst un pielieto tehnoloģijas dažādās izpratnēs:

  • kā informācijas apmaiņas tehnoloģijas, izmantojot datortehniku, sakaru līdzekļus utt.;
  • kā informācijas ieguves tehnoloģijas, izmantojot tiesībaizsardzības iestāžu datubāzes zinātnisko darbu izstrādē;
  • kā tiesību (juridiskās) tehnoloģijas, juridisko konstrukciju izpētei un pielietošanai sabiedriskajām attiecībām dažādās tiesību nozarēs (piemēram: noziedzīgo nodarījumu novēršanā, atklāšanā un pirmstiesas un tiesas izmeklēšanas procesā; civiltiesisku strīdu risināšanā gan tiesas kārtībā, gan pielietojot alternatīvās domstarpību risināšanas metodes kā mediācija u.c.);
  • kā progresa tehnoloģijas, izmantojot tehnoloģiju mūsdienu attīstības priekšrocības tiesību jomā (piemēram: zinātniskajos darbos modulējot sabiedriskās attiecības un to nākotnes tiesiskās aizsardzības nepieciešamību saistībā ar cilvēka genomu, surogātmaternitātes attiecībām, cilvēku klonēšanu u.c.) u.c.
Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija, 2016 © Atbrīvošanas aleja 115, Rēzekne, Latvija. Tālrunis: 28325368;
Jautājumus un ierosinājumus sūtiet izmantojot RTA palīdzības dienestu