RTA Studējošo pašpārvalde

Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas (RTA) Studējošo pašpārvalde ir vēlēta, neatkarīga studējošo tiesību un interešu pārstāvības lēmējinstitūcija RTA, kas darbojas saskaņā ar LR Augstskolu likumu, citiem LR normatīvajiem aktiem, RTA Satversmi, nolikumu un citiem RTA normatīvajiem aktiem. Tās mērķis ir pārstāvēt RTA studējošo intereses studiju, zinātnes un kultūras jautājumos.

Pašpārvaldi veido Studējošo Padome un fakultāšu studējošo valdes.

Studējošo padome (SP)

 • RTA SP ir neatkarīga un koleģiāla institūcija, ko veido visu RTA fakultāšu studējošo pašpārvalžu ievēlēti pārstāvji.
 • RTA SP aktīvi iesaistās studentiem svarīgu jautājumu risināšanā akadēmijā un Latvijas līmenī.
 • SP organizē dažādus studentu pasākumus, piemēram, pirmkursnieku iesvētības “Fukši”, orientēšanās sacensības “Kroka”, Inženieru dienas, “Erudīts” u.c., kā arī aktīvi piedalās RTA sabiedriskajās aktivitātēs.
 • RTA SP ir Latvijas Studentu apvienības biedrs.

RTA SP virzieni

 • Akadēmiskās un zinātniskās darbības virziens;
 • Kultūras un sporta darbības virziens;
 • Finanšu un sadarbības virziens;
 • Sabiedrisko attiecību darbības virziens;
 • Starptautiskās darbības virziens.

Iesaistoties RTA SC, Tu varēsi

 • apliecināt savas organizatoriskās dotības;
 • radoši izpausties;
 • atrast domubiedrus;
 • aktīvi piedalīties studentu dzīvē.

Kontakti

RTA SP vadītājs Sandis Proms, e-pasts: studpadome@rta.lv

Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija © Atbrīvošanas aleja 115, Rēzekne, Latvija. Tālrunis: 28325368; RTA paziņojums par personas datu apstrādi.