RTA SP BIEDRU SARAKSTS

Sandis Proms, studpadome@rta.lv

T. 26085005

Studējošo padomes vadītājs, EPF Studējošo pašpārvaldes biedrs, otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programmas „Uzņēmējdarbība” (specializācija „Mārketinga sektora vadība”) 3.kursa students

Dina Soma

Studējošo padomes vadītāja vietniece un Finanšu virziena vadītāja, EPF Studējošo pašpārvaldes vadītāja, profesionālās bakalaura studiju programmas „Ekonomika” (specializācija „Finanšu un grāmatvedības vadība”) 2.kursa studente

Salvis Dundenieks

Studējošo padomes Akadēmiskā virziena vadītājs, EPF Studējošo pašpārvaldes vadītāja, otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programmas „Uzņēmējdarbība” (specializācija “Tūrisma uzņēmumu vadība”) 3.kursa students

Irēna Fedotova

Studējošo padomes Kultūras virziena vadītāja, EPF Studējošo pašpārvaldes biedrs, otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programmas „Uzņēmējdarbība” (specializācija „Tūrisma uzņēmuma vadība”) 1.kursa studente

Kristiāns Geršebeks

Studējošo padomes Starptautiskā virziena vadītājs, IF Studējošo pašpārvaldes vadītājs, profesionālās bakalaura studiju programmas „Mehatronika” 3.kursa students

Gunta Mazure

Studējošo padomes Sabiedrisko attiecību virziena vadītāja, IVDF Studējošo pašpārvaldes biedrs, profesionālās bakalaura studiju programmas „Skolotājs” (studiju modulis „Svešvalodas (angļu un vācu) skolotājs”) 2.kursa studente

Madara Levinska

Studējošo padomes protokoliste, IF Studējošo pašpārvaldes protokoliste, profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programmas „Programmēšanas inženieris” 3.kursa studente

Gatis Pētersons

Studējošo padomes biedrs, IF Studējošo pašpārvaldes biedrs, profesionālās bakalaura studiju programmas „Mehatronika” 2.kursa students

Lenards Laganovskis

Studējošo padomes biedrs, IF Studējošo pašpārvaldes biedrs, pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmas „Būvniecība” 4.kursa students

Matīss Silinieks

Studējošo padomes biedrs, IF Studējošo pašpārvaldes vadītāja vietnieks, profesionālās bakalaura studiju programmas „Mehatronika”3.kursa students

Daira Aleksandroviča

Studējošo padomes biedrs, IVDF Studējošo pašpārvaldes biedrs, profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programmas „Interjera dizains” 1.kursa studente

Sarmīte Jaša

Studējošo padomes biedrs, IVDF Studējošo pašpārvaldes biedrs profesionālās bakalaura studiju programmas “Lietišķā komunikācija un tulkošana” 2.kursa studente

Valdis Batņa

Studējošo padomes biedrs, IVDF Studējošo pašpārvaldes biedrs, profesionālās bakalaura studiju programmas “Lietišķā komunikācija un tulkošana” 1.kursa studente

Santa Mukāne

Studējošo padomes biedrs, EPF Studējošo pašpārvaldes biedrs, profesionālās bakalaura studiju programmas „Ekonomika” (specializācija „Finanšu un grāmatvedības vadība”) 1.kursa studente

Lūcija Burmeistare

Studējošo padomes biedrs, EPF Studējošo pašpārvaldes biedrs, profesionālās bakalaura studiju programmas „Ekonomika” (specializācija „Finanšu un grāmatvedības vadība”) 1.kursa studente

Armīns Jeltajevs

Studējošo padomes biedrs, IF Studējošo pašpārvaldes biedrs, profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programmas „Programmēšanas inženieris” 1.kursa students

Elīza Lukste

Studējošo padomes biedrs, EPF Studējošo pašpārvaldes biedrs, bakalaura studiju programmas „Tiesību zinātne” 2.kursa studente

Diāna Rēvalde

Studējošo padomes biedrs, IVDF Studējošo pašpārvaldes vadītāja, profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programmas „Interjera dizains” 3.kursa studente

Anda Laganovska

Studējošo padomes biedrs, IVDF Studējošo pašpārvaldes biedrs, augstākās izglītības bakalaura studiju programmas „Skolotājs” (studiju modulis „Pamatizglītības pirmā posma skolotājs”) 2.kursa studente

Madara Jukna

Studējošo padomes biedrs, IVDF Studējošo pašpārvaldes biedrs, profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programmas „Skolotājs” (studiju modulis „Pamatizglītības pirmā posma skolotājs”) 2.kursa studente

Linda Šadurska

Studējošo padomes aktīviste, IVDF Studējošo pašpārvaldes biedrs, profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programmas „Interjera dizains” 1.kursa studente

Jūliāna Tamane

Studējošo padomes aktīviste, IVDF Studējošo pašpārvaldes biedrs, profesionālās bakalaura studiju programmas “Skolotājs” (studiju modulis: “Latviešu valodas un literatūras skolotājs”) 1.kursa studente

Elvita Kotāne

Studējošo padomes aktīviste, IVDF Studējošo pašpārvaldes biedrs, profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programmas „Interjera dizains” 4.kursa studente

 

Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija © Atbrīvošanas aleja 115, Rēzekne, Latvija. Tālrunis: 28325368; RTA paziņojums par personas datu apstrādi.