Struktūrvienības

Studiju daļa

Amats Vārds, Uzvārds E-pasts Tālrunis Adrese
Studiju daļas vadītāja Alvīne Kazinika Alvine.Kazinika@rta.lv 26462152 Atbrīvošanas aleja 115, 320.telpa
Studiju daļas studiju procesa galvenā speciāliste Iveta Volkova Iveta.Volkova@rta.lv 26695553 Atbrīvošanas aleja 115, 321.telpa
Studiju daļas studiju procesa speciāliste Laura Kazinika Laura.Kazinika@rta.lv 25774486 Atbrīvošanas aleja 115, 319.telpa
Studiju daļas studiju procesa speciāliste Mārīte Mežāre Marite.Mezare@rta.lv 29555343 Atbrīvošanas aleja 115, 319.telpa
Studiju daļas studiju procesa speciāliste Svetlana Proško Svetlana.Prosko@rta.lv 22044621 Atbrīvošanas aleja 115, 319.telpa

Zinātņu daļa

Amats Vārds, Uzvārds E-pasts Tālrunis Adrese
Zinātņu daļas vadītāja Antra Kļavinska Antra.Klavinska@rta.lv 28357259 Atbrīvošanas aleja 115, 301.telpa
Zinātņu daļas speciāliste-lietvede Sintija Augule Sintija.Augule@rta.lv 26420456 Atbrīvošanas aleja 115, 310. telpa

Personāla daļa

Amats Vārds, Uzvārds E-pasts Tālrunis Adrese
Personāla daļas vadītāja Inga Lesničija Inga.Lesnicija@rta.lv 28321075 Atbrīvošanas aleja 115, 309.telpa
Personāla daļas speciāliste Kristīne Zeimale Kristine.Zeimale@rta.lv 28626655 Atbrīvošanas aleja 115, 309.telpa

Juristi

Amats Vārds, Uzvārds E-pasts Tālrunis Adrese
Juriste Inese Novika Inese.Novika@rta.lv 26539353 Atbrīvošanas aleja 115, 306.telpa
Juriskonsults Imants Plešners Imants.Plesners@rta.lv 28308007 Atbrīvošanas aleja 115, 306.telpa

Grāmatvedība

Amats Vārds, Uzvārds E-pasts Tālrunis Adrese
Galvenā grāmatvede Irēna Beinaroviča- Litvinova Irena.Beinarovica-Litvinova@rta.lv 26593789 Atbrīvošanas aleja 115, 304.telpa
Speciāliste grāmatvede Ingrīda Runča Ingrida.Runca@rta.lv 28343399 Atbrīvošanas aleja 115, 302.telpa
Speciāliste grāmatvede Aļona Klodāne Alona.Klodane@rta.lv 28343399 Atbrīvošanas aleja 115, 302.telpa
Speciāliste grāmatvede Ērika Backāne Erika.Backane@rta.lv 28675067 Atbrīvošanas aleja 115, 304.telpa

Finanses

Amats Vārds, Uzvārds E-pasts Tālrunis Adrese
Finanšu analītiķis Olga Trančenoka Olga.Trancenoka@rta.lv 26666663 Atbrīvošanas aleja 115, 305.telpa

Vecākais lietvedis

Amats Vārds, Uzvārds E-pasts Tālrunis Adrese
Vecākā lietvede Ilze Bodža Ilze.Bodza@rta.lv 28679395 Atbrīvošanas aleja 115, 326.telpa

Saimniecības dienests

Amats Vārds, Uzvārds E-pasts Tālrunis Adrese
Saimniecības daļas vadītājs - speciālists energoapgādes jautājumos Edgars Kairišs Edgars.Kairiss@rta.lv 25707755 Atbrīvošanas aleja 115, 113.telpa

Projektu pārvaldības un tehnoloģiju pārneses Kontaktpunkts

Amats Vārds, Uzvārds E-pasts Tālrunis Adrese
Kontaktpunkta vadītāja Lienīte Litavniece Lienite.Litavniece@rta.lv 29298800 Atbrīvošanas aleja 115/K-4 (IF), 208.telpa
Pieņemšanas laiks: Pirmdienās no plkst. 9.00 līdz 11.00 vai citā laikā, to iepriekš saskaņojot pa e-pastu.
Zinātnisko projektu vadītāja Jeļena Lonska Jelena.Lonska@rta.lv 26428081 Atbrīvošanas aleja 115/K-4 (IF), 208.telpa

Bibliotēka

Amats Vārds, Uzvārds E-pasts Tālrunis Adrese
Bibliotēkas vadītāja Ilze Švirkste Ilze.Svirkste@rta.lv 29441103 Atbrīvošanas aleja 115/K-4 (IF, austrumu tornis), 2.stāvs
Vecākā bibliotekāre Antra Saukāne Antra.Saukane@rta.lv Atbrīvošanas aleja 115/K-4 (IF, austrumu tornis), 2.stāvs
Vecākā bibliotekāre Dace Laizāne Dace.Laizane@rta.lv Atbrīvošanas aleja 115/K-4 (IF, austrumu tornis), 2.stāvs
Vecākā bibliotekāre Marija Sprukte Marija.Sprukte@rta.lv Atbrīvošanas aleja 115/K-4 (IF, austrumu tornis), 2.stāvs
Vecākā bibliotekāre Diāna Strucinska Diana.Strucinska@rta.lv Atbrīvošanas aleja 115/K-4 (IF, austrumu tornis), 2.stāvs

Sabiedrisko attiecību nodaļa

Amats Vārds, Uzvārds E-pasts Tālrunis Adrese
Sabiedrisko attiecību nodaļas vadītāja Lolita Kivleniece-Kuzņecova Lolita.Kivleniece-Kuznecova@rta.lv 26656553 Atbrīvošanas aleja 115/K-4 (IF), 133.telpa
Sabiedrisko attiecību nodaļas informācijas speciāliste Izolde Aņiskoviča Izolde.Aniskovica@rta.lv Atbrīvošanas aleja 115/K-4 (IF), 133.telpa

Mūžizglītības centrs

Amats Vārds, Uzvārds E-pasts Tālrunis Adrese
Mūžizglītības centra vadītāja Karīne Laganovska Karine.Laganovska@rta.lv 29336118 Atbrīvošanas aleja 115, 115.telpa
Pieņemšanas laiks: Otrdienās, ceturtdienās no plkst. 9.00 līdz 12.00
Mūžizglītības koordinatore Anita Strode Anita.Strode@rta.lv 29336118 Atbrīvošanas aleja 115, 115.telpa
Starptautiskās mūžizglītības un tālmācības projektu koordinatore (ilgstoša prombūtne) Margarita Graičonoka Margarita.Graiconoka@rta.lv Atbrīvošanas aleja 115, 116.telpa
Lietvede Aija Vonoga Aija.Vonoga@rta.lv 26140679 Atbrīvošanas aleja 115, 116.telpa

Ārējo sakaru daļa

Amats Vārds, Uzvārds E-pasts Tālrunis Adrese
Koordinators ārzemju studentu piesaistes jautājumos, Ekonomikas un pārvaldības fakultātes ārējo sakaru koordinators Sanda Kauliņa Sanda.Kaulina@rta.lv 28390076 Atbrīvošanas aleja 115/K-4, 211.telpa.
Izglītības, valodu un diziana fakultātes ārējo sakaru koordinators (ilgstoša prombūtne) Jūlija Jurāne Julija.Jurane@rta.lv 27857663 Atbrīvošanas aleja 115, K-4, 211.telpa
Inženieru fakultātes ārējo sakaru koordinatore Ilze Bodža Ilze.Bodza@rta.lv 28679395 Atbrīvošanas aleja 115, K-4, 211.telpa

IKT nodaļa

Amats Vārds, Uzvārds E-pasts Tālrunis Adrese
IKT nodaļas vadītājs Mihails Kijaško Mihails.Kijasko@rta.lv 26625775 Atbrīvošanas aleja 115/K-3, 208.telpa
Datorsistēmu un datortīklu administrators Mihails Kijaško Mihails.Kijasko@rta.lv 26625775 Atbrīvošanas aleja 115/K-3, 208.telpa
Datorsistēmu un datortīklu administrators Jevgeņijs Kušakovs Jevgenijs.Kusakovs@rta.lv Atbrīvošanas aleja 115/K-3
Datorsistēmu tehniķis Vitālijs Žukovs Vitalijs.Zukovs@rta.lv 26098237 Atbrīvošanas aleja 115/K-3, 105.telpa
Programmēšanas inženieris tīmekļa aplikāciju izstrādē Edgars Pavlovskis Edgars.Pavlovskis@rta.lv 26511569 Atbrīvošanas aleja 115/K-3, 103.telpa
Programmēšanas inženieris Anda Abuže Anda.Abuze@rta.lv Atbrīvošanas aleja 115/K-3, 101.telpa
Programmēšanas tehniķis Aigars Laduševs Aigars.Ladusevs@rta.lv Atbrīvošanas aleja 115/K-3, 103.telpa
Datortehniķis Artūrs Melnis Arturs.Melnis@rta.lv 28645056 Atbrīvošanas aleja 115/K-3, 105.telpa

Dienesta viesnīca

Amats Vārds, Uzvārds E-pasts Tālrunis Adrese
Dienesta viesnīcas vadītāja Inese Jermakoviča Inese.Jermakovica@rta.lv +371 26554506 Rēzekne, Maskavas iela 22

Arhīvs

Amats Vārds, Uzvārds E-pasts Tālrunis Adrese
Arhivāre (ilgstošā prombūtnē) Žanna Savčenko Zanna.Savcenko@rta.lv 25686644 Atbrīvošanas aleja 90, 104.telpa
Arhivāre Ilze Bodža Ilze.Bodza@rta.lv 28679395 Atbrīvošanas aleja 90, 104.telpa

Kvalitātes vadība

Amats Vārds, Uzvārds E-pasts Tālrunis Adrese
Kvalitātes vadības sistēmu speciālists Roberts Glaudiņš Roberts.Glaudins@rta.lv 26143360 -
Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija © Atbrīvošanas aleja 115, Rēzekne, Latvija. Tālrunis: 28325368; RTA privātuma paziņojums.