Struktūrvienības

Studiju daļa

Amats Vārds, Uzvārds E-pasts Tālrunis Adrese
Studiju daļas vadītāja Alvīne Kazinika Alvine.Kazinika@rta.lv 26462152 Atbrīvošanas aleja 115, 320.telpa
Studiju daļas studiju procesa galvenā speciāliste Iveta Volkova iveta.volkova@rta.lv 26695553 Atbrīvošanas aleja 115, 321.telpa
Studiju daļas studiju procesa speciāliste Laura Kazinika Laura.Kazinika@rta.lv 25774486 Atbrīvošanas aleja 115, 319.telpa
Studiju daļas studiju procesa speciāliste Mārīte Mežāre marite.mezare@rta.lv 29555343 Atbrīvošanas aleja 115, 319.telpa
Studiju procesa speciāliste darbam ar ārzemju studentiem Veronika Korkla Veronika.Korkla@rta.lv 26397500 Atbrīvošanas aleja 115, 319.telpa
Studiju daļas studiju procesa speciāliste Svetlana Proško Svetlana.Prosko@rta.lv 25774486 Atbrīvošanas aleja 115, 319.telpa

Zinātņu daļa

Amats Vārds, Uzvārds E-pasts Tālrunis Adrese
Zinātņu daļas vadītāja Antra Kļavinska Antra.Klavinska@rta.lv 28357259 Atbrīvošanas aleja 115, 301.telpa
Zinātņu daļas speciāliste-lietvede Sintija Augule sintija.augule@rta.lv 26420456 Atbrīvošanas aleja 115, 310. telpa

Personāla daļa

Amats Vārds, Uzvārds E-pasts Tālrunis Adrese
Personāla daļas vadītāja Inga Lesničija Inga.Lesnicija@rta.lv 28321075 Atbrīvošanas aleja 115, 309.telpa
Personāla daļas speciāliste Kristīne Pavlovska Kristine.Pavlovska@rta.lv 28626655 Atbrīvošanas aleja 115, 309.telpa
Personāla daļas speciāliste (ilgstoša prombūtne) Kristīne Zeimale Kristine.Zeimale@rta.lv 28626655 Atbrīvošanas aleja 115, 309.telpa

Juristi

Amats Vārds, Uzvārds E-pasts Tālrunis Adrese
Juriste Inese Novika Inese.Novika@rta.lv 26539353 Atbrīvošanas aleja 115, 306.telpa
Juriskonsults Imants Plešners Imants.Plesners@rta.lv 28308007 Atbrīvošanas aleja 115, 306.telpa

Grāmatvedība

Amats Vārds, Uzvārds E-pasts Tālrunis Adrese
Galvenā grāmatvede Irēna Beinaroviča- Litvinova irena@rta.lv 26593789 Atbrīvošanas aleja 115, 304.telpa
Vecākā grāmatvede Ilona Romanovska Ilona.Romanovska@rta.lv 26545522 Atbrīvošanas aleja 115, 303.telpa
Speciāliste grāmatvede Ingrīda Runča Ingrida.Runca@rta.lv 28343399 Atbrīvošanas aleja 115, 302.telpa
Speciāliste grāmatvede Aļona Klodāne Alona.Klodane@rta.lv 28343399 Atbrīvošanas aleja 115, 302.telpa
Speciāliste grāmatvede Ērika Backāne Erika.Backane@rta.lv 28675067 Atbrīvošanas aleja 115, 304.telpa

Finanses

Amats Vārds, Uzvārds E-pasts Tālrunis Adrese
Finanšu analītiķis Olga Trančenoka Olga.Trancenoka@rta.lv 26666663 Atbrīvošanas aleja 115, 305.telpa

Kanceleja

Amats Vārds, Uzvārds E-pasts Tālrunis Adrese
Kancelejas vadītāja Ilze Mežinska Ilze.Mezinska@rta.lv 28679395 Atbrīvošanas aleja 115, 326.telpa

Saimniecības dienests

Amats Vārds, Uzvārds E-pasts Tālrunis Adrese
Saimniecības daļas vadītājs - speciālists energoapgādes jautājumos Edgars Kairišs Edgars.Kairiss@rta.lv 25707755 Atbrīvošanas aleja 115, 113.telpa

Projektu pārvaldības un tehnoloģiju pārneses Kontaktpunkts

Amats Vārds, Uzvārds E-pasts Tālrunis Adrese
Kontaktpunkta vadītāja Lienīte Litavniece Lienite.Litavniece@rta.lv 29298800 Atbrīvošanas aleja 115/K-4 (IF), 208.telpa
Projektu koordinators Māris Igavens maris.igavens@gmail.com 29235941 Atbrīvošanas aleja 115/K-4 (IF), 210.telpa
Projektu koordinatore Jeļena Lonska Jelena.Lonska@rta.lv 26428081 Atbrīvošanas aleja 115/K-4 (IF), 208.telpa
Speciālists-lietvedis Kristaps Gailis kristaps.gailis@rta.lv 20200707 Atbrīvošanas aleja 115/K-4 (IF), 210.telpa

Bibliotēka

Amats Vārds, Uzvārds E-pasts Tālrunis Adrese
Bibliotēkas vadītāja Ilze Švirkste Ilze.Svirkste@rta.lv 29441103 Atbrīvošanas aleja 115/K-4 (IF, austrumu tornis), 2.stāvs
Vecākā bibliotekāre Antra Saukāne Antra.Saukane@rta.lv Atbrīvošanas aleja 115/K-4 (IF, austrumu tornis), 2.stāvs
Vecākā bibliotekāre Dace Laizāne dace.laizane@rta.lv Atbrīvošanas aleja 115/K-4 (IF, austrumu tornis), 2.stāvs
Vecākā bibliotekāre Marija Sprukte Marija.Sprukte@rta.lv Atbrīvošanas aleja 115/K-4 (IF, austrumu tornis), 2.stāvs
Vecākā bibliotekāre Diāna Strucinska diana.strucinska@rta.lv Atbrīvošanas aleja 115/K-4 (IF, austrumu tornis), 2.stāvs

Sabiedrisko attiecību nodaļa

Amats Vārds, Uzvārds E-pasts Tālrunis Adrese
Sabiedrisko attiecību nodaļas vadītāja Lolita Kivleniece-Kuzņecova san@rta.lv 26656553 Atbrīvošanas aleja 115/K-4 (IF), 133.telpa
Sabiedrisko attiecību nodaļas informācijas speciāliste Inga Kaļva-Miņina inga.kalva@rta.lv Atbrīvošanas aleja 115/K-4 (IF), 133.telpa
Sabiedrisko attiecību nodaļas informācijas speciāliste Izolde Aņiskoviča izolde.aniskovica@rta.lv Atbrīvošanas aleja 115/K-4 (IF), 133.telpa
Multimediju dizaina speciālists Māris Justs Maris.Justs@rta.lv 26421105 -

Mūžizglītības centrs

Amats Vārds, Uzvārds E-pasts Tālrunis Adrese
Mūžizglītības centra vadītāja Karīne Laganovska Karine.Laganovska@rta.lv 29336118 Atbrīvošanas aleja 115, 115.telpa
Mūžizglītības koordinatore Anita Strode muzizglitiba@rta.lv 29336118 Atbrīvošanas aleja 115, 115.telpa
Mūžizglītības centra lietvede Gunta Dukšta Gunta.Duksta@rta.lv Atbrīvošanas aleja 115, 116.telpa
Starptautiskās mūžizglītības un tālmācības projektu koordinatore Margarita Graičonoka Margarita.Graiconoka@rta.lv Atbrīvošanas aleja 115, 116.telpa

Ārējo sakaru daļa

Amats Vārds, Uzvārds E-pasts Tālrunis Adrese
Koordinators ārzemju studentu piesaistes jautājumos Sanda Kauliņa Sanda.Kaulina@rta.lv 28390076 Atbrīvošanas aleja 115/K-4, 211.telpa.
Izglītības, valodu un diziana fakultātes ārējo sakaru koordinators Jūlija Jurāne julija.jurane@rta.lv 27857663 Atbrīvošanas aleja 115, K-4, 211.telpa
Inženieru fakultātes ārējo sakaru koordinatore Ilze Mežinska Ilze.Mezinska@rta.lv 28679395 Atbrīvošanas aleja 115, K-4, 211.telpa

IT nodaļa

Amats Vārds, Uzvārds E-pasts Tālrunis Adrese
Datorsistēmu un datortīklu administrators Mihails Kijaško Mihails.Kijasko@rta.lv 26625775 Atbrīvošanas aleja 115/K-3, 208.telpa
Datorsistēmu tehniķis Boriss Moisejevs Boriss.Moisejevs@rta.lv 26342587 Atbrīvošanas aleja 115/K-3, 105.telpa
Programmēšanas inženieris Edgars Pavlovskis Edgars.Pavlovskis@gmail.com 26511569 Atbrīvošanas aleja 115/K-3, 105.telpa

Dienesta viesnīca

Amats Vārds, Uzvārds E-pasts Tālrunis Adrese
Dienesta viesnīcas vadītāja Inese Jermakoviča Inese.Jermakovica@rta.lv +371 26554506 Rēzekne, Maskavas iela 22

Arhīvs

Amats Vārds, Uzvārds E-pasts Tālrunis Adrese
Arhivāre (ilgstošā prombūtnē) Žanna Savčenko Zanna.Savcenko@rta.lv 25686644 Atbrīvošanas aleja 90, 104.telpa
Arhivāre Gunta Dukšta Gunta.Duksta@rta.lv 25686644 Atbrīvošanas aleja 90, 104.telpa

Kvalitātes vadība

Amats Vārds, Uzvārds E-pasts Tālrunis Adrese
Kvalitātes vadības sistēmu speciālists Roberts Glaudiņš glaudins.roberts@gmail.com -
Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija © Atbrīvošanas aleja 115, Rēzekne, Latvija. Tālrunis: 28325368;
Jautājumus un ierosinājumus sūtiet izmantojot RTA palīdzības dienestu