Profesors, Dr.paed.,
Jānis Dzerviniks

Janis.Dzerviniks@rta.lv
29977436
0000-0003-2857-4519
Pasniedzamie kursi: Vispārīgā pedagoģija
Asociētais profesors, Dr.paed.,
Gunārs Strods

Gunars.Strods@rta.lv
29631948
0000-0001-8791-7345
Pasniedzamie kursi: Sociālā pedagoģija; Rehabilitācija un likumdošana; Profesionālā rehabilitācija
Docents, Dr.psych,
Ēriks Kalvāns

Eriks.Kalvans@rta.lv
Pasniedzamie kursi: Vispārīgā un attīstības psiholoģija; Sociālā ētika; Personības attīstības psiholoģija; Veselības psiholoģija; Sabiedrības veselība
Docente, Dr.philol.,
Mārīte Opincāne

mariteo@tvnet.lv
Pasniedzamie kursi: Svešvaloda (angļu v.), Praktiskā svešvaloda ( angļu v.)
Vieslektore, Mg.psych.,
Aija Kondrova

avordnok@inbox.lv
Pasniedzamie kursi: Sociālā psiholoģija; Sociālās attīstības politika un sabiedrības demogrāfiskais raksturojums; Vispārīgā psiholoģija; Sociālā psiholoģija; Cilvēktiesības un Sociālā politika; Starpkultūru jautājumi sociālajā darbā
Profesore, Dr.paed.,
Velta Ļubkina

Velta.Lubkina@rta.lv
26121040
0000-0002-8127-1325
Pasniedzamie kursi: Projektu izstrādes un vadīšanas pamati; Uzņēmējdarbības un vadības pamati
Docente, Dr.paed.,
Līga Danilāne

Liga.Danilane@rta.lv
Pasniedzamie kursi: Praktiskā uzņēmējdarbība
Docente, Dr.biol.,
Rasma Tretjakova

Rasma.Tretjakova@rta.lv
Pasniedzamie kursi: Attīstības fizioloģija un ģenētikas pamati; Veselības kultūra
Lektore, Mg.oec.,
Anita Puzule

Anita.Puzule@rta.lv
26413185
Pasniedzamie kursi: Lietvedība sociālajā darbā
Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija © Atbrīvošanas aleja 115, Rēzekne, Latvija. Tālrunis: 28325368; RTA paziņojums par personas datu apstrādi.
Jautājumus un ierosinājumus sūtiet izmantojot RTA palīdzības dienestu