Pētniecības atbalsta struktūrvienības

Reģionalistikas zinātniskajā institūtā pētniecības darbība vērsta vairākos virzienos. Personības socializācijas pētījumu virziens ir cieši saistīts ar studiju virzienu. Pētījumu virziens skata daudzas sociālā darba jomas:

  • starpdisciplināri pētījumi un inovāciju pārnese socializācijas un resocializācijas, cilvēkdrošības jomā
  • sociālās un profesionālās rehabilitācijas pētījumi,
  • bērnu ar speciālām vajadzībām, cilvēku ar invaliditāti,  socializācijas un resocializācijas problēmas un to risinājumi,
  • zinātniski pamatotu sociālā riska ģimeņu atbalsta tehnoloģiju izstrāde un ieviešana,
  • zinātniski pamatotu rehabilitācijas tehnoloģiju izstrāde un ieviešana,
  • aktīvās novecošanās un sabiedrības veselības problēmu izpēte un risinājumu ieviešana
  • ikgadējās starptautiskās zinātniskās konferences ”Sabiedrība, Integrācija, Izglītība” organizēšana.

Studijas

Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija © Atbrīvošanas aleja 115, Rēzekne, Latvija. Tālrunis: 28325368; RTA paziņojums par personas datu apstrādi.
Jautājumus un ierosinājumus sūtiet izmantojot RTA palīdzības dienestu