Senāta priekšsēdētājs

Asociētais profesors, Dr.hist.,
Vladislavs Malahovskis

Vladislavs.Malahovskis@rta.lv
29140983

Senāta sekretāre

Iveta Volkova
Iveta.Volkova@rta.lv
26695553
Atbrīvošanas aleja 115, 319.telpa

Senāta priekšsēdētāja vietnieks

Docents, Dr.paed.,
Aivars Kaupužs

Aivars.Kaupuzs@rta.lv
Atbrīvošanas aleja 115, 203.telpa
0000-0002-1460-8864

Senāta sastāvs

Ekonomikas un pārvaldības fakultātes pārstāvji:

Iveta Dembovska, Mg.oec. lektore, e-pasts: Iveta.Dembovska@rta.lv

Inta Kotāne, Mg.oec. lektore, e-pasts: Inta.Kotane@rta.lv

Līga Mazure, Dr.iur. asoc.profesore, e-pasts: Liga.Mazure@rta.lv

Vladislavs Malahovskis (Vladislavs.Malahovskis@rta.lv)

Ēvalds Višķers (Evalds.Viskers@rta.lv)

 

Inženieru fakultātes pārstāvji:

Artis Teilāns, Dr.sc.ing. profesors, e-pasts: Artis.Teilans@rta.lv

Andris Martinovs, Dr.sc.ing. profesors, e-pasts: Andris.Martinovs@rta.lv

Pēteris Grabusts, Dr.sc.ing. profesors, e-pasts: Peteris.Grabusts@rta.lv

Ilmārs Kangro, Dr.paed. asoc.profesors, e-pasts: Ilmars.Kangro@rta.lv

Silvija Mežinska, Mg.paed., Mg.Ing. lektore, e-pasts: Silvija.Mezinska@rta.lv

Aleksejs Zorins (Aleksejs.Zorins@rta.lv)

 

Izglītības, valodu un dizaina fakultāte pārstāvji:

Aina Strode, Dr.paed. asoc.profesore, e-pasts: Aina.Strode@rta.lv

Mārīte Opincāne, Dr.philol. docente, e-pasts: Marite.Opincane@rta.lv  

Sanita Martena, Dr.philol. profesore, e-pasts: Sanita.Martena@rta.lv

Ēriks Kalvāns, Dr.psych. docents, e-pasts: Eriks.Kalvans@rta.lv

Svetlana Ušča, Dr.paed. docente, e-pasts: Svetlana.Usca@rta.lv

Svetlana Iļjina, Mg.philol. lektore, e-pasts: Svetlana.Iļjina@rta.lv

Diāna Apele, Mg.art. Mg.paed. lektore, e-pasts: Diana.Apele@rta.lv

 

Vispārējā personāla pārstāvis:

Iveta Mietule, Dr.oec. profesore, RTA rektore, e-pasts: Iveta.Mietule@rta.lv

 

Studējošo pārstāvji:

Eduards Zariņš, Izglītības, valodu un dizaina fakultātes pārstāvis, ez19053@edu.rta.lv
Sandis Proms, Ekonomikas un pārvaldības fakultātes pārstāvis, promssandis@gmail.com
Gatis Pētersons, Inženieru fakultātes pārstāvis, gp19019@edu.rta.lv
Kaspars Koļčs, Inženieru fakultātes pārstāvis,  kk20214@edu.rta.lv
Verners Paura,  Ekonomikas un pārvaldības fakultātes pārstāvis,verneriks@inbox.lv

 

Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija © Atbrīvošanas aleja 115, Rēzekne, Latvija. Tālrunis: 28325368; RTA paziņojums par personas datu apstrādi.