RTA Senāta Nolikumu pārskatīšanas komisija

komisijas priekšsēdētājs:  senators Vladislavs Malahovskis (e-pasts: Vladislavs.Malahovskis@rta.lv),

komisijas locekļi: senators Artis Teilāns, senators Pēteris Grabusts, senators Aivars Kaupužs, senators Sandis Proms,

pieaicinātie:

 • studiju un zinātņu prorektore Angelika Juško-Štekele,
 • Studiju daļas vadītāja Alvīne Kazinika,
 • rektora vietnieks sadarbības un attīstības jautājumos Gunārs Strods,
 • Ekonomikas un vadības fakultātes dekāna p.i. Iluta Arbidāne,
 • Izglītības, valodu un dizaina fakultātes dekāns Jānis Dzerviniks,
 • Inženieru fakultātes dekāne Ērika Teirumnieka,
 • juriskonsults Imants Plešners,
 • juriste Inese Novika.

 

RTA Senāta Administratīvā un budžeta komisija

komisijas priekšsēdētāja: senators Andris Martinovs (e-pasts: Andris.Martinovs@rta.lv),

komisijas locekļi:

 • senatore Iveta Mietule,
 • senatore Svetlana Ušča,
 • senatore Inta Kotāne.

 

RTA Senāta Zinātņu komisija

komisijas priekšsēdētājs: senators Artis Teilāns (e-pasts: Artis.Teilans@rta.lv),

komisijas locekļi:

 • senatore Sanita Martena,
 • senators Sergejs Kodors,
 • senatore Mārīte Opincāne,
 • senatore Līga Mazure.

 

RTA Senāta Studiju komisija

komisijas priekšsēdētāja: senatore Aina Strode (e-pasts: Aina.Strode@rta.lv),

komisijas locekļi:

 • senatore Diāna Apele,
 • senatore Svetlana Iļjina,
 • senators Ēriks Kalvāns,
 • senatore Iveta Dembovska

 

RTA Senāta komisija studiju programmas licencēšanas un akreditācijas jautājumos

komisijas priekšsēdētājs: senatore Mārīte Opincāne (e-pasts: Marite.Opincane@rta.lv),

komisijas locekļi:

 • senatore Aina Strode,
 • senators Artis Teilāns,
 • senatore Inta Kotāne,
 • senators Pēteris Grabusts

 

RTA Senāta Studējošo komisija

komisijas priekšsēdētājs: senatore Iveta Mietule (e-pasts: Iveta .Mietule@rta.lv),

komisijas locekļi:

 • senatora Lenards Laganovskis,
 • senators Verners Paura,
 • senators Sandis Rimša,
 • senators Sandis Proms,
 • senators Eduards Zariņš.

 

RTA Senāta komisija docentu, asociēto profesoru un profesoru vēlēšanām iesniegto dokumentu izvērtēšanai

komisijas locekļi:

 • senatore Sanita Martena,
 • senatore Iveta Mietule,
 • senators Pēteris Grabusts,
 • senatore Aina Strode.
Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija © Atbrīvošanas aleja 115, Rēzekne, Latvija. Tālrunis: 28325368; RTA paziņojums par personas datu apstrādi.