Autorizēties   |   Reģistrēties

Studiju programma: Vadības zinātne

Programmas veids: Akadēmiskās bakalaura studiju programmas
Struktūrvienība: Studiju virziens „Vadība, administrēšana un nekustamo īpašumu pārvaldība”
Programmas direktors:
Asociētā profesore, Dr.oec.,
Iluta Arbidāne

Iluta.Arbidane@rta.lv
28319180
Programmas kods: 43345
Akreditācija: 01.07.2013 - 31.12.2020
Licence: 22.10.2012 - 31.12.2020
Kvalifikācija: Sociālo zinātņu bakalaura grāds vadības zinātnē
Prasības: Sekmīgi apgūta programma, aizstāvēts bakalaura darbs
Kredītpunkti: 120
Pilns laiks:
Studiju ilgums (pilns laiks): 3 gadi
Studiju maksa EUR (pilns laiks): 1520
Nepilns laiks:
Studiju ilgums (nepilns laiks): 3 gadi 6 mēneši
Studiju maksa EUR (nepilns laiks):
Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija © Atbrīvošanas aleja 115, Rēzekne, Latvija. Tālrunis: 28325368;