Autorizēties   |   Reģistrēties

Studiju programma: Tiesību zinātne

Programmas veids: Pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmas
Struktūrvienība: Studiju virziens „Tiesību zinātne”
Programmas direktors:

Ilga Krampuža

ilga.krampuza@rta.lv
Programmas kods: 41380
Akreditācija: 23.07.2018 - 31.12.2020
Licence: 23.07.2018 - 31.12.2020
Kvalifikācija: jurista palīgs
Prasības: sekmīgi apgūta studiju programma, aizstāvēts kvalifikācijas darbs
Kredītpunkti: 80
Pilns laiks:
Studiju ilgums (pilns laiks): 2 gadi
Studiju maksa EUR (pilns laiks): 1520
Nepilns laiks:
Studiju ilgums (nepilns laiks): 2,5 gadi
Studiju maksa EUR (nepilns laiks): 1220

Programmas saturs

Vispārizglītojošie kursi

Studiju modulis "Uzņēmējdarbības uzsākšana", Latvijas tiesību vēsture, Profesionālā svešvaloda (angļu un vācu) un juridiskā terminoloģija, Loģika juristiem, Saskarsmes psiholoģija, Civilā un vides aizsardzība.

Nozares obligātie studiju kursi

Tiesību teorija, Valsts zinātne, Administratīvās tiesības, Administratīvais process, Starptautisko un ES tiesību pamati, Civiltiesības (Vispārīgā daļa, Ģimenes un mantojuma tiesības, Saistību un lietu tiesības), Civilprocess, Darba tiesības, Krimināltiesības, Kriminālprocess, Konstitucionālās tiesības u.c.

Studentiem tiek piedāvāti studiju kursi brīvai izvēlei.

 

Absolventu iespējas

  • uzsākt profesionālo darbību jurista palīga profesijā valsts un pašvaldību institūcijās, nevalstiskās struktūrās, kā arī komercuzņēmumos, sniedzot tiem juridiskus pakalpojumus;
  • turpināt studijas bakalaura studiju programmās.

Iepriekšējā izglītība

Vispārējā vidējā vai vidējā profesionālā izglītība

Uzņemšanas prasības

Trīs centralizētie eksāmeni (vai gala atzīme dokumentā par vidējo izglītību, ja CE nav kārtoti) :

  • matemātika;
  • svešvalodas;
  • latviešu valoda un literatūra.

Papildus punkti:

  1. Novada vai valsts zinātniski pētniecisko darbu politikā un tiesībās konkursa/konferences godalgoto 1.-3.vietu ieguvēji – 1 punkts (par katru).
  2. Gala atzīme dokumentā par vidējo izglītību svešvalodā, latviešu valodā un literatūrā 8 (ļoti labi) un vairāk – maksimāli iegūstams 0,98 punkts (par katru).
  3. Gala atzīme dokumentā par vidējo izglītību politikā un tiesībās, Latvijas un/vai pasaules vēsturē, informātikā – maksimāli iegūstams 0,98 punkts.
  4. Austrumlatvijas Tehnoloģiju vidusskolas absolvents - 1,5 punkti.
Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija, 2016 © Atbrīvošanas aleja 115, Rēzekne, Latvija. Tālrunis: 28325368;
Jautājumus un ierosinājumus sūtiet izmantojot RTA palīdzības dienestu