Studiju programma: Skolotājs, studiju modulis: "Latviešu valodas kā dzimtās valodas un kā svešvalodas skolotājs"

Programmas veids: Profesionālās bakalaura studiju programmas
Struktūrvienība: Studiju virziens „Izglītība, pedagoģija un sports”
Programmas direktors:
Profesore, Dr.philol.,
Sanita Lazdiņa

sanita.lazdina@rta.lv
26442060
Programmas kods: 42141
Akreditācija: 29.05.2017 - 30.06.2024
Licence: 29.05.2017 - 30.06.2024
Kvalifikācija: profesionālais bakalaura grāds izglītībā un latviešu valodas un literatūras skolotāja kvalifikācija
Prasības: sekmīgi apgūta studiju programma, aizstāvēts diplomdarbs, nokārtots valsts eksāmens
Kredītpunkti: 160
Pilns laiks:
Studiju ilgums (pilns laiks): 4 gadi
Studiju maksa EUR (pilns laiks): 1670
Nepilns laiks:
Studiju ilgums (nepilns laiks):
Studiju maksa EUR (nepilns laiks):

Iepriekšējā izglītība un uzņemšanas prasības

Trīs centralizētie eksāmeni (vai gala atzīme dokumentā par vidējo izglītību, ja CE nav kārtoti) :

  • matemātika;
  • svešvalodas;
  • latviešu valoda un literatūra.

Papildus punkti

  1. Valsts līmeņa olimpiāžu latviešu valodā un literatūrā,  , informātikā  godalgoto 1.-3.vietu ieguvēji – 1 punkts (par katru).
  2. Valsts zinātniski pētniecisko darbu latviešu valodā un literatūrā, valodniecībā  konkursa godalgoto 1.-3.vietu ieguvēji – 1 punkts (par katru).
  3. Latgaliešu valodas, literatūras un kultūrvēstures olimpiādes 1.-3.vietu ieguvēji - 1 punkts (par katru).
  4. R.Mūkam (Avenam) veltītā Latvijas skolu jaunatnes radošo darbu konkursa 1.-3.vietu ieguvēji - 1 punkts (par katru).
  5. Austrumlatvijas Tehnoloģiju vidusskolas absolvents - 1,5 punkti.
Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija © Atbrīvošanas aleja 115, Rēzekne, Latvija. Tālrunis: 28325368;
RTA paziņojums par personas datu apstrādi. Jautājumus un ierosinājumus sūtiet izmantojot RTA palīdzības dienestu