Studiju programma: Mašīnbūve

Programmas veids: Pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmas
Struktūrvienība: Studiju virziens „Mehānika un metālapstrāde, siltumenerģētika, siltumtehnika un mašīnzinības”
Programmas direktors:
Profesors, Dr.sc.ing.,
Andris Martinovs

andris.martinovs@rta.lv
28325519
Programmas kods: 41521
Akreditācija: 01.07.2013 - 30.06.2022
Licence: 27.09.2016 - 30.06.2022
Kvalifikācija: Mašīnbūves speciālista kvalifikācija
Prasības: sekmīgi apgūta studiju programma, aizstāvēts kvalifikācijas darbs
Kredītpunkti: 100
Pilns laiks:
Studiju ilgums (pilns laiks): 2.5 gadi
Studiju maksa EUR (pilns laiks): 1520
Nepilns laiks:
Studiju ilgums (nepilns laiks): 3 gadi
Studiju maksa EUR (nepilns laiks): 1220

Iepriekšējā izglītība un uzņemšanas prasības

Trīs centralizētie eksāmeni (vai gala atzīme dokumentā par vidējo izglītību, ja CE nav kārtoti) :

  • matemātika;
  • svešvalodas;
  • latviešu valoda un literatūra.

Papildus punkti

  1. GA informātikā, fizikā, ķīmijā, dabas zinībās, angļu valodā – maksimāli iegūstams 0,98 punkts  (par katru).
  2. Valsts līmeņa olimpiādēs matemātikā, fizikā, informātikā, svešvalodā godalgoto 1.-3.vietu vai atzinības rakstu ieguvēji – 1 punkts (par katru).
  3. Austrumlatvijas atklātajās olimpiādēs godalgoto 1.-3.vietu ieguvēji – 1 punkts (par katru).
  4. Vidējā profesionālā izglītība, kas saistīta ar mehāniku, elektroniku, informācijas tehnoloģiju, datorzinātni vai radniecīgu inženierzinātnes jomu – 1,5 punkti.
  5. Austrumlatvijas Tehnoloģiju vidusskolas absolvents - 1,5 punkti.
Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija © Atbrīvošanas aleja 115, Rēzekne, Latvija. Tālrunis: 28325368;
RTA paziņojums par personas datu apstrādi. Jautājumus un ierosinājumus sūtiet izmantojot RTA palīdzības dienestu