Studiju programma: Mašīnbūve

Programmas veids: Pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmas
Struktūrvienība: Studiju virziens „Mehānika un metālapstrāde, siltumenerģētika, siltumtehnika un mašīnzinības”
Programmas direktors:
Asociētais profesors, Dr.sc.ing.,
Andris Martinovs

andris.martinovs@rta.lv
28325519
Programmas kods: 41521
Akreditācija: 01.07.2013 - 21.12.2021
Licence: 27.09.2016 - 21.12.2021
Kvalifikācija: Mašīnbūves speciālista kvalifikācija
Prasības: sekmīgi apgūta studiju programma, aizstāvēts kvalifikācijas darbs
Kredītpunkti: 100
Pilns laiks:
Studiju ilgums (pilns laiks): 2.5 gadi
Studiju maksa EUR (pilns laiks): 1520
Nepilns laiks:
Studiju ilgums (nepilns laiks): 3 gadi
Studiju maksa EUR (nepilns laiks): 1220
Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija, 2016 © Atbrīvošanas aleja 115, Rēzekne, Latvija. Tālrunis: 28325368;
Jautājumus un ierosinājumus sūtiet uz helpdesk@rta.lv