Autorizēties   |   Reģistrēties

Studiju programma: Grāmatvedība

Programmas veids: Pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmas
Struktūrvienība: Studiju virziens „Ekonomika” EPF
Programmas direktors:
Profesore, Dr.oec.,
Iveta Mietule

Iveta.Mietule@rta.lv
28328091
Programmas kods: 41344
Akreditācija: 26.02.2016 - 31.12.2020
Licence: 26.02.2016 - 31.12.2020
Kvalifikācija: grāmatveža profesionālā kvalikācija
Prasības: sekmīgi apgūta studiju programma, aizstāvēts kvalifikācijas darbs
Kredītpunkti: 80
Pilns laiks:
Studiju ilgums (pilns laiks): 2 gadi
Studiju maksa EUR (pilns laiks): 1520
Nepilns laiks:
Studiju ilgums (nepilns laiks): 2,5 gadi
Studiju maksa EUR (nepilns laiks): 1220

Programmas saturs

Vispārizglītojošie studiju kursi:

Profesionālā svešvaloda, Socioloģija, Tirgzinība, Statistika, Mikroekonomika, Makroekonomika, Dokumentu pārvaldība u.c.

Nozares profesionālās specializācijas kursi:

Ievads grāmatvedībā, Ievads uzņēmējdrabībā, Vadības grāmatvedība, Finanses un kredīts, Projektu vadība, Finanšu grāmatvedība, Nodekļi un nodevas, Uzņēmumu finanšu pārvaldība, Uzņēmējdarbības un darba tiesības, Revīzija un audits, datorgrāmatvedība, Vienkāršā grāmatvedība, E-komercija, Starptautiskie finanšu pārskatu standarti u.c.

Studentiem tiek piedāvāti studiju kursi brīvai izvēlei.

Absolventu iespējas

  • uzsākt profesionālo darbību uzņēmumā grāmatveža profesijā;
  • turpināt studijas 2.līmeņa profesionālajās augstākās izglītības studiju programmās.

Iepriekšējā izglītība

Vispārējā vidējā vai vidējā profesionālā izglītība

Uzņemšanas prasības

Vispārēja vidējā izglītība vai vidējā profesionālā izglītība.

Trīs centralizētie eksāmeni (vai gala atzīme dokumentā par vidējo izglītību, ja CE nav kārtoti) :

  • matemātika;
  • svešvalodas;
  • latviešu valoda un literatūra.

Papildus punkti:

  1. Valsts olimpiāžu matemātikā vai svešvalodā  1.-3.vietu ieguvēji – 1 punkts;
  2. Līdzdalība programmā „Esi līderis” (sertifikāts) – 1 punkts.
  3. Austrumlatvijas Tehnoloģiju vidusskolas absolvents - 1,5 punkti.
Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija, 2016 © Atbrīvošanas aleja 115, Rēzekne, Latvija. Tālrunis: 28325368;
Jautājumus un ierosinājumus sūtiet izmantojot RTA palīdzības dienestu