Studiju programma: Viesmīlības vadība

Programmas veids: Akadēmiskās bakalaura studiju programmas
Struktūrvienība: Studiju virziens „Vadība, administrēšana un nekustamo īpašumu pārvaldība”
Programmas direktors:
Profesore, Dr.oec.,
Iluta Arbidāne

Iluta.Arbidane@rta.lv
28319180
Programmas kods: 43345
Akreditācija: 27.08.2014 - 31.12.2020
Licence: 27.08.2014 - 31.12.2020
Kvalifikācija: Sociālo zinātņu bakalaura grāds viesmīlības vadībā
Prasības: Sekmīgi apgūta programma, aizstāvēts bakalaura darbs
Kredītpunkti: 120
Pilns laiks:
Studiju ilgums (pilns laiks): 3 gadi
Studiju maksa EUR (pilns laiks): 1560
Nepilns laiks:
Studiju ilgums (nepilns laiks):
Studiju maksa EUR (nepilns laiks):

Programmas saturs

Ievads viesmīlības vadībā, mikro un makro ekonomika, saskarsmes psiholoģija, angļu, vācu, lietuviešu valodas, valodu kultūra, socioloģija, viesmīlības ētika, viesmīlības servisa organizācija, viesnīcu darba organizācija, ēdināšanas servisa organizācija, patērētāju uzvedība, marketings, pētījumu metodes, finanses un grāmatvedība, tiesības,  viesmīlības pakalpojumu vadība, ilgtspējīga attīstība, cilvēkresursu vadība, līderība, nišu tūrisms, kultūras, izklaides un
relaksācijas projektu vadība.
Studiju laikā būs iespēja iziet praksi starptautiskos uzņēmumos ārzemēs.

Absolventu iespējas

Studiju valoda: angļu (ja vēlas divus diplomus) vai latviešu valodā

Studijas: Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijā (4 semestri) un Utena University of Applied Sciences (Lietuva) (2 semestri) -  ja vēlas iegūt divus diplomus

Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijā, ja izvēlas studēt latviešu valodā un pretendēs uz vienu diplomu

Iegūsi: Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas un Utena University of Applied Sciences (Lietuva) diplomus

Studiju valoda: angļu (ja vēlas divus diplomus) vai latviešu

PIETEIKŠANĀS STUDIJĀM LĪDZ 15. SEPTEMBRIM.

P.S. Joint studiju programmu ir atzinīgi novērtējuši neatkarīgie starptautiskie eksperti.

Papildus informācija pa tālr.: 28319180

Uzņemšanas prasības

Vispārēja vidējā izglītība vai vidējā profesionālā izglītība.

Trīs centralizētie eksāmeni (vai gala atzīme dokumentā par vidējo izglītību, ja CE nav kārtoti) :

  • matemātika;
  • svešvalodas;
  • latviešu valoda un literatūra.

Papildus punkti

  1. Valsts olimpiāžu matemātikā vai svešvalodā  1.-3.vietu ieguvēji – 1 punkts;
  2. Līdzdalība programmā „Esi līderis” (sertifikāts) – 1 punkts.
  3. Austrumlatvijas Tehnoloģiju vidusskolas absolvents - 1,5 punkti.
Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija © Atbrīvošanas aleja 115, Rēzekne, Latvija. Tālrunis: 28325368;
RTA paziņojums par personas datu apstrādi. Jautājumus un ierosinājumus sūtiet izmantojot RTA palīdzības dienestu