Studiju programma: Tehnoloģiju un inovāciju vadība

Programmas veids: Akadēmiskās bakalaura studiju programmas
Struktūrvienība: Studiju virziens „Vadība, administrēšana un nekustamo īpašumu pārvaldība”
Programmas direktors:
Asociētā profesore, Dr.oec.,
Ērika Žubule

erika.zubule@rta.lv
Programmas kods: 43345
Akreditācija: 27.08.2014 - 30.06.2021
Licence: 27.08.2014 - 30.06.2021
Kvalifikācija: Sociālo zinātņu bakalaura grāds vadībā
Prasības:
Kredītpunkti: 120
Pilns laiks:
Studiju ilgums (pilns laiks): 3 gadi
Studiju maksa EUR (pilns laiks): 1520
Nepilns laiks:
Studiju ilgums (nepilns laiks):
Studiju maksa EUR (nepilns laiks):

Programmas saturs

Iespēja iegūt: Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas diplomu vadībzinātnē

Studiju valoda: latviešu

Studijas: 3 gadi (6 semestri, t.sk. profesionālā prakse - 10 nedēļas)

Apgūsi: Vadības teorija, Biznesa ekonomika, Lietišķā statistika, Resursu vadība, Mārketings, Stratēģiskā vadība un konkurētspēja, Pasaules ekonomika un globalizācija, Ievads uzņēmējdarbības modernizācijā un tehnoloģijās, Tehnoloģiju un inovāciju vadība, Informāciju un komunikāciju tehnoloģijas, Inovāciju process un politika, Eco - inovācijas, Līderība un pārmaiņu vadība, Biznesa angļu valoda, Profesionālā un biznesa komunikācija, Biznesa starptautiskie sakari.

Absolventu iespējas

Nākotnē varēsi: studēt maģistra studiju programmās, vadīt tehnoloģiju un inovāciju ieviešanas projektus  dažādās  biznesa nozarēs, vadīt uzņēmumu darbības modernizāciju ražošanas, pakalpojumu jomā, strādāt inovāciju centros, tehnoloģiskajos parkos, konsultingkompānijās; veidot savu uzņēmumu;

Uzņemšanas prasības

  • divi centralizētie eksāmeni no minētajiem (pēc reflektanta izvēles): matemātika, svešvalodas, latviešu valoda un literatūra

 

Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija © Atbrīvošanas aleja 115, Rēzekne, Latvija. Tālrunis: 28325368;
RTA paziņojums par personas datu apstrādi. Jautājumus un ierosinājumus sūtiet izmantojot RTA palīdzības dienestu