Studiju programma: Tehnoloģiju un inovāciju vadība

Programmas veids: Akadēmiskās bakalaura studiju programmas
Struktūrvienība: Studiju virziens „Vadība, administrēšana un nekustamo īpašumu pārvaldība”
Programmas direktors:
Asociētā profesore, Dr.oec.,
Ērika Žubule

erika.zubule@rta.lv
Programmas kods: 43345
Akreditācija: 27.08.2014 - 31.12.2020
Licence: 27.08.2014 - 31.12.2020
Kvalifikācija: Sociālo zinātņu bakalaura grāds vadībā
Prasības:
Kredītpunkti: 120
Pilns laiks:
Studiju ilgums (pilns laiks): 3 gadi
Studiju maksa EUR (pilns laiks): 1520
Nepilns laiks:
Studiju ilgums (nepilns laiks):
Studiju maksa EUR (nepilns laiks):

Programmas saturs

Iespēja iegūt:

  • 2 diplomus: Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas un Klaipeda University Applied Sciences (Lietuva)
  • Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas diplomu

Studiju valoda:

  • angļu – ja vēlas iegūt divus diplomus
  • latviešu – ja vēlas iegūt Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas diplomu

Studijas:

  • kopīgajā programmā (angļu valodā) – 3 semestri Rēzeknes Augstskolā, 3 semestri Klaipēdas lietišķo zinātņu universitātē (Klaipēda vai Viļņa)
  • Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijā– ja izvēlas studēt latviešu valodā

Apgūsi:

Vadības teorija, Biznesa ekonomika, Lietišķā statistika, Resursu vadība, Mārketings, Stratēģiskā vadība un konkurētspēja, Pasaules ekonomika un globalizācija, Ievads uzņēmējdarbības modernizācijā un tehnoloģijās, Tehnoloģiju un inovāciju vadība, Informāciju un komunikāciju tehnoloģijas, Inovāciju process un politika, Eco - inovācijas, Līderība un pārmaiņu vadība, Biznesa angļu valoda, Profesionālā un biznesa komunikācija, Biznesa starptautiskie sakari.

Absolventu iespējas

Nākotnē varēsi: studēt maģistra studiju programmās, vadīt tehnoloģiju un inovāciju ieviešanas projektus  dažādās  biznesa nozarēs, vadīt uzņēmumu darbības modernizāciju ražošanas, pakalpojumu jomā, strādāt inovāciju centros, tehnoloģiskajos parkos, konsultingkompānijās; veidot savu uzņēmumu;

Uzņemšanas prasības

Uzņemšanas prasības:

  • Studijām latviešu valodā – divi centralizētie eksāmeni no minētajiem (pēc reflektanta izvēles): matemātika, svešvalodas, latviešu valoda un literatūra
    • Studijām angļu valodā - tiek uzņemti reflektanti, kuriem centralizētā eksāmena vērtējums angļu valodā ir vismaz B līmenis. Ārzemju studenti angļu valodas zināšanas apliecina, pievienojot Starptautiski atzītu sertifikātu par angļu valodas zināšanām.
Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija, 2016 © Atbrīvošanas aleja 115, Rēzekne, Latvija. Tālrunis: 28325368;
Jautājumus un ierosinājumus sūtiet uz helpdesk@rta.lv