Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija : rekvizīti

Reģ. Nr. 3146001444 (01.02.2016.)

PVN reģ. Nr. LV90000011588 (29.01.1997.)

Juridiskā adrese: Atbrīvošanas aleja 115, Rēzekne, LV-4601

Faktiskā adrese: Atbrīvošanas aleja 115, Rēzekne, LV-4601

Tālrunis +371 28325368

Fakss +371 64625901

E-pasts rta@rta.lv

Norēķinu konts: VALSTS KASE LV90TREL9150160000000

Ziedojumu konts: VALSTS KASE LV04TREL915016K000000

Grāmatvedība:

Atbrīvošanas aleja 115 (vēsturiskā ēka), Rēzekne, LV-4601

Informācija par komandējumiem : +371 26545522, 303.kabinets

Informācija par studiju maksu un studiju kredītiem +371 28343399, 302.kabinets

Informācija par norēķiniem: +371 28675067, 304.kabinets

Informācija par stipendijām: +371 28675067, 304.kabinets

Informācija par darba samaksu: +371 28343399, 302.kabinets

Galvenais grāmatvedis: +371 26593789, 304.kabinets

E-pasts: gramatvediba@rta.lv

Informācijai presei:

Atbrīvošanas aleja 115, korpuss 4 (Inženieru fakultāte), 133.telpa, Rēzekne, LV-4601

Tālr.: +371 26656553

E-pasts: san@rta.lv

Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija © Atbrīvošanas aleja 115, Rēzekne, Latvija. Tālrunis: 28325368;
RTA paziņojums par personas datu apstrādi. Jautājumus un ierosinājumus sūtiet izmantojot RTA palīdzības dienestu