Autorizēties   |   Reģistrēties

Zinātniskās padomes sastāvs:

Dr.philol. Sanita Lazdiņa - padomes priekšsēdētāja;

Dr.paed. Aivars Kaupužs - padomes priekšsēdētājas vietnieks;

Dr.paed., REGI direktore Velta Ļubkina - padomes locekle;

Dr.hist. Vladislavs Malahovskis - padomes loceklis;

Dr.paed., Mg.sc.ing., Mg.art. Aina Strode - padomes locekle.

REGI Zinātniskā padome ir ievēlēta uz trim gadiem 13.01.2017.

 

Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija, 2016 © Atbrīvošanas aleja 115, Rēzekne, Latvija. Tālrunis: 28325368;
Jautājumus un ierosinājumus sūtiet izmantojot RTA palīdzības dienestu