Autorizēties   |   Reģistrēties

Projekti

 PDF REGI zinātnieki piedalās šādos pētniecības projektos (RTA un sadarbības projekti)

ERASMUS+ Capacity Building projektu „Internationalisation and Modernisation of Education and Processes in the Higher Education of Uzbekistan/IMEP” 561624-EPP-1-2015-1-UK-EPPKA2-CBHE-SP - ERASMUS+ CBHE.

Īstenošanas laiks:

2015. - 2018.gads.

KONTAKTI:

RĒZEKNES TEHNOLOĢIJU AKADĒMIJA

REĢIONĀLISTIKAS ZINĀTNISKAIS INSTITŪTS (REGI)

Reģionālistikas zinātniskā institūta direktore, Projekta menedžere Dr.paed., Velta Ļubkina

Atbrīvošanas aleja 115, 105.telpa, Rēzekne, LV-4601

Tālrunis +371 26121040

e-pasts Velta.Lubkina@rta.lv

SAITE UZ MĀJAS LAPU

http://imep.bimm.uz/

Valsts projekti: Valsts pētījumu programma INOCOCTEREHI Inovatīvi risinājumi sociālajā telerehabilitācijā Latvijas skolās iekļaujošās izglītības kontekstā.

Īstenošanas laiks:

2014.-2017.gads

KONTAKTI

RĒZEKNES TEHNOLOĢIJU AKADĒMIJA

REĢIONĀLISTIKAS ZINĀTNISKAIS INSTITŪTS (REGI)

Reģionālistikas zinātniskā institūta direktore, Projekta menedžere Dr.paed., Velta Ļubkina

Atbrīvošanas aleja 115, 105.telpa, Rēzekne, LV-4601

Tālrunis +371 26121040

e-pasts Velta.Lubkina@rta.lv

SAITE UZ MĀJAS LAPU

http://www.telerehabilitation.lv

 

Project „ Developing of Social Psychological Support Service System through Implementation of Method of Positive Coping Strategies and Enhancement of Social Inclusion for People in Vulnerable Groups” (POZCOPING) Project index LLI-163

Īstenošanas laiks:

2017.-2019. gads.

KONTAKTI

RĒZEKNES TEHNOLOĢIJU AKADĒMIJA

REĢIONĀLISTIKAS ZINĀTNISKAIS INSTITŪTS (REGI)

Reģionālistikas zinātniskā institūta direktore, projekta vadītāja Dr.paed., profesore Velta Ļubkina

 Atbrīvošanas aleja 115, 105.telpa, Rēzekne, LV-4601

Tālrunis +371 26121040

e-pasts Velta.Lubkina@rta.lv

RĒZEKNES TEHNOLOĢIJU AKADĒMIJA

POZCOPING projekta koordinatore  Dr.paed., Līga Danilāne

Atbrīvošanas aleja 115, 104.telpa, Rēzekne, LV-4601

e-pasts Liga.Danilane@rta.lv

 

 

“Izglītības stratēģijas pieaugošo izglītībā”./ „Education Strategies adult education", Partnership Escalade project No. 2015-1-IT02-KA204-015049

Īstenošanas laiks:

2015.-2017. gads.

Iesaistītais personāls no RTA:

G.Marzano, V.Ļubkina, J.Dzerviniks, A.Kaupužs, N.Kivkucāne, T.Pīgozne, G.Stafeckis, A.Puzule

SAITE UZ MĀJAS LAPU

http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/eplus-project-details-page/?nodeRef=workspace://SpacesStore/e2cd2b13-3e62-4c16-aaca-1aa0b3c4ab19

 

„Jaunas starpdisciplināras metodes izveide karjeras konsultēšanā/Innovative methods for implementing interdisciplinarity in career counseling  No. 016-1-LV01-KA201-022681

Īstenošanas laiks:

2016.-2019. gads.

Iesaistītais personāls no RTA:

 G. Strods, M. Igavens, K. Laganovska,

A. Kļavinska, S. Murinska-Gaile

SAITE UZ MĀJAS LAPU

https://www.facebook.com/careerBaltics/

 

ERASMUS+ projekts „Reading with Ease and Fun – REF”, 2015-1-BG01-KA201-014354

Īstenošanas laiks:

2015.-2017. gads.

Iesaistītais personāls no RTA:

M. Rozenfelde, S.Ušča

SAITE UZ MĀJAS LAPU

easereading.org

 

“Dzimumsocialitāte kultūras un varas mijattiecībās: Latvijas un Norvēģijas diversitāte”/ Gender, Culture and Power: Diversity and Interactions in Latvia and Norway” Nr. NFI/R/2014/061

Īstenošanas laiks:

2015.-2017. gads.

Iesaistītais personāls no RTA:

I. Šuplinska, A. Juško -Štekele

 

Starptautiskās programmas„Co-funded by the Europe for Citizens Programme of the European Union” projekta „Eiropa pilsoņiem” apakšprojekts „Pagātne kopīgai nākotnei”

Īstenošanas laiks:

2016.-2017. gads.

Iesaistītais personāls no RTA:

I. Šuplinska, A. Juško –Štekele, A.Kļavinska, I.Gusāns, V.Malahovskis

 

ISCH COST Action IS1306  New Speakers in a Multilingual Europe - Opportunities and Challenges (COST is supported by the  EU Framework Programme for Research and Innovation Horizon 2020)

Īstenošanas laiks:

2013.-2017. gads.

Iesaistītais personāls no RTA:

S.Lazdiņa, H.F. Marten

 

„Ārzemju baltistikas centru un Lietuvas zinātnisko institūciju sadarbības veicināšana”/ „Strengthening of collaboration between Baltic Studies centres abroad and Lithuanian institutions of higher education and research” No. 09.3.1-ESFA-V-709

Īstenošanas laiks:

02.2017. –  02.2023.

Projekta koordinatore:

Antra Kļavinska

Atbrīvošanas aleja 115, 301.telpa, Rēzekne, LV-4601

Tālrunis +371 28357259

e-pasts: Antra.Klavinska@rta.lv

 

SAITE UZ MĀJAS LAPU

http://baltnexus.lt/lt/baltistikos-projektas

 

LR Kultūras ministrijas projekts “Latgales kongresam 100”

Īstenošanas laiks:

2015.-2017. gads.

Iesaistītais personāls no RTA:

I.Šuplinska, M.Igaveņs, V.Malahovskis

 

LR IZM projekts “Novadmācība”

Īstenošanas laiks:

2013.-2017. gads.

Iesaistītais personāls no RTA:

I.Šuplinska

 

Valsts pētījumu programmā „Letonika” apakšprojekts „Vērtību aspekti Letonikā”

Īstenošanas laiks:

2014.-2017. gads.

Iesaistītais personāls no RTA:

I.Šuplinska, S.Lazdiņa, A.Juško-Štekele

 

Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija, 2016 © Atbrīvošanas aleja 115, Rēzekne, Latvija. Tālrunis: 28325368;
Jautājumus un ierosinājumus sūtiet izmantojot RTA palīdzības dienestu