Autorizēties   |   Reģistrēties

1. Lietišķie un fundamentālie pētījumi sociālās un kultūras sfērās reģiona ilgtspējīgās attīstības nodrošināšanai šādos zinātniskajos virzienos:

1.1. Humanitārās zinātnes (t.sk. Vēsture un arheoloģija, Valodas un literatūra, Filozofija, ētika un reliģija, Mūzika un māksla, Citas humanitārās zinātnes);

1.2. Sociālās zinātnes (t.sk. Izglītības zinātnes, Socioloģija, Sociālā un ekonomiskā ģeogrāfija).

2. Zinātnisko pētījumu rezultātu komercializācija, integrēšana tautsaimniecībā, studiju procesā un sabiedrībā, rekomendāciju izstrāde rīcību politikas veidotājiem. 

3. Reģiona zinātniskās un intelektuālās kapacitātes paaugstināšana.

4. Pētījumu rezultātu starptautiskās atpazīstamības nodrošināšana un popularizēšana.

5. Mūžizglītības veicināšana reģiona zināšanu sabiedrībā.

6. Zinātnisko pētījumu infrastruktūras modernizācija.

Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija, 2016 © Atbrīvošanas aleja 115, Rēzekne, Latvija. Tālrunis: 28325368;
Jautājumus un ierosinājumus sūtiet izmantojot RTA palīdzības dienestu