PERSONĀLS

Vārds, uzvārds

Zinātniskais grāds

Amats, LZP eksperts

Zinātnes nozare, apakšnozare

Humanitāro zinātņu pētījumu virziens

Ingars Gusāns

Dr.philol.

Vadošais pētnieks

Valodniecība un literatūrzinātne, cittautu literatūras vēsture

Aleksandrs Ivanovs

Dr. hist.

Vadošais pētnieks LZP eksperts

Vēsture un arheoloģija, historiogrāfija un vēstures palīgzinātnes

Angelika Juško – Štekele

Dr.philol.

Vadošā pētniece LZP eksperte

Mūzika, vizuālās mākslas un arhitektūra, latviešu folkloristika

Antra Kļavinska

Dr.philol.

Vadošā pētniece

Valodniecība un literatūrzinātne, baltu valodniecība

Alexander Krouglov

Dr.philol.

Vadošais pētnieks

Valodniecība un literatūrzinātne,  lietišķā valodniecība

Karīne Laganovska

Dr.philol.

Vadošā pētniece

Valodniecība un literatūrzinātne, cittautu literatūras vēsture

Sanita Lazdiņa

Dr.philol.

Vadošā pētniece LZP eksperte

Valodniecība un literatūrzinātne,  lietišķā valodniecība

Vladislavs Malahovskis

Dr.hist.

Vadošais pētnieks

Vēsture un arheoloģija, Latvijas vēsture

Heiko Friedhelm Marten

Dr.philol

Vadošais pētnieks

Valodniecība un literatūrzinātne,  lietišķā valodniecība

Ilga Šuplinska

Dr.philol.

Vadošā pētniece

Valodniecība un literatūrzinātne, latviešu literatūras vēsture

Piotr Zazula

Ph.D.

Vadošais pētnieks

Valodniecība un literatūrzinātne,  cittautu literatūras vēsture

Svetlana Iļjina

Mg. philol.

Pētniece

Valodniecība un literatūrzinātne, salīdzināmā un sastatāmā valodniecība

Mārīte Opincāne

Dr.philol.

Pētniece

Valodniecība un literatūrzinātne,  salīdzināmā literatūrzinātne

Olga Senkāne

Dr.philol.

Pētniece

Filozofija, ētika un reliģija, kultūras filozofija

Personības socializācijas pētījumu virziens

  • Pedagoģijas tehnoloģiju laboratorija

Līga Danilāne

Dr.paed.

Vadošā pētniece

Izglītības zinātnes, skolas pedagoģija

Jānis Dzerviniks

Dr.paed.

Vadošais pētnieks LZP eksperts

Izglītības zinātnes, skolas pedagoģija

Marina Marčenoka

Dr.paed.

Vadošā pētniece

Izglītības zinātnes, skolas pedagoģija

Inta Rimšāne

Dr.sc. administr.

Vadošā pētniece

Ekonomika un uzņēmējdarbība, izglītības vadība

Aina Strode

Dr.paed.

Vadošā pētniece LZP eksperte

Izglītības zinātnes, augstskolas pedagoģija

Gunārs Strods

Dr.paed.

Vadošais pētnieks

Izglītības zinātnes, augstskolas pedagoģija

Irēna Žogla

Dr.paed.

Vadošā pētniece LZP eksperte

Izglītības zinātnes, augstskolas pedagoģija

Diāna Apele

Mg.paed., Mg.art., Mg.design.

Pētniece

Izglītības zinātnes, nozaru (mākslas) pedagoģija

Rita Burceva

Mg.paed., Mg.arch., Mg.hrm.

Pētniece

Izglītības zinātnes, nozaru (muzeju) pedagoģija

Gilberto Marzano

Dr.phil.

Pētnieks LZP eksperts

Izglītības zinātnes, sociālā antropoloģija

Olga Vindača

PHD studente

Doktorante/pētniece projektos

Izglītības zinātnes, augstskolas pedagoģija

Mārtiņš Spridzāns

PHD students

Doktorante/pētniece projektos

Izglītības zinātnes, augstskolas pedagoģija

Anda Abuže

PHD studente

Doktorante/pētniece projektos

Izglītības zinātnes, IT

Speciālās pedagoģijas laboratorija

Ilga Prudņikova

Dr.paed.

Vadošā pētniece LZP eksperte

Izglītības zinātnes, nozaru (speciālā) pedagoģija

Mārīte Rozenfelde

Dr.paed.

Vadošā pētniece LZP eksperte

Izglītības zinātnes, nozaru (speciālā) pedagoģija

Svetlana Ušča

Dr.paed.

Vadošā pētniece LZP eksperte

Izglītības zinātnes, nozaru (speciālā) pedagoģija

Aija Vindeče

PHD studente

Doktorante/pētniece projektos

Izglītības zinātnes, nozaru (speciālā) pedagoģija

  • Sociālās pedagoģijas un rehabilitācijas tehnoloģiju laboratorija

Ēriks Kalvāns

Dr.psych.

Vadošais pētnieks

Psiholoģija, sociālā psiholoģija

Aivars Kaupužs

Dr.paed.

Vadošais pētnieks, LZP eksperts

Veselības un sporta zinātnes, sporta pedagoģija

Velta Ļubkina

Dr.paed.

Vadošā pētniece, LZP eksperte

Izglītības zinātnes, sociālā pedagoģija

Rita Orska

Mg.psych.

Pētniece

Psiholoģija, sociālā psiholoģija

Gatis Stafeckis

Mg. sabiedrības pārvalde

Zinātniskais asistents

Izglītības zinātnes, sociālā pedagoģija

Edita Gelbudiene

Dr.soc.sc.

Pētniece projektos

Izglītības zinātnes, sociālā pedagoģija

Līvija Jankovska

PHD studente

Doktorante/pētniece projektos

Izglītības zinātnes, medicīna un veselība

 

Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija © Atbrīvošanas aleja 115, Rēzekne, Latvija. Tālrunis: 28325368;
RTA paziņojums par personas datu apstrādi. Jautājumus un ierosinājumus sūtiet izmantojot RTA palīdzības dienestu