Autorizēties   |   Reģistrēties

Reģionālistikas zinātniskā institūta personāls uz 01.09.2019.

Humanitāro zinātņu pētījumu virziens

Vārds, uzvārds

Zinātniskais grāds

Ieņemamais amats

Zinātnes nozare, apakšnozare

Elektroniskais pasts

Ingars Gusāns

Dr.philol.

Vadošais pētnieks

Valodniecība un literatūrzinātne, cittautu literatūras vēsture

Ingars.Gusans@rta.lv

Aleksandrs Ivanovs

Dr. hist. LZP eksperts

Vadošais pētnieks

Vēsture un arheoloģija, historiogrāfija un vēstures palīgzinātnes

Aleksandrs.Ivanovs@rta.lv

Angelika Juško – Štekele

Dr.philol.

Vadošā pētniece

Mūzika, vizuālās mākslas un arhitektūra, latviešu folkloristika

Angelika.Jusko-Stekele@rta.lv

Antra Kļavinska

Dr.philol.

Vadošā pētniece

Valodniecība un literatūrzinātne, baltu valodniecība

Antra.Klavinska@rta.lv

Alexander Krouglov

Dr.philol.

Vadošais pētnieks

Valodniecība un literatūrzinātne,  lietišķā valodniecība

Alex.Krouglov@rta.lv

Karīne Laganovska

Dr.philol.

Vadošā pētniece

Valodniecība un literatūrzinātne, cittautu literatūras vēsture

Karine.Laganovska@rta.lv

Sanita Lazdiņa

Dr.philol. LZP eksperte

Vadošā pētniece

Valodniecība un literatūrzinātne,  lietišķā valodniecība

Sanita.Lazdina@rta.lv

Vladislavs Malahovskis

Dr.hist.

Vadošais pētnieks

Vēsture un arheoloģija, Latvijas vēsture

Vladislavs.Malahovskis@rta.lv

Heiko Friedhelm Marten

Dr.philol

Vadošais pētnieks

Valodniecība un literatūrzinātne,  lietišķā valodniecība

Heiko.Marten@rta.lv

Ilga Šuplinska

Dr.philol.

Vadošā pētniece

Valodniecība un literatūrzinātne, latviešu literatūras vēsture

Ilga.Suplinska@rta.lv

Piotr Zazula

Ph.D.

Vadošais pētnieks

Valodniecība un literatūrzinātne,  cittautu literatūras vēsture

Piotr.Zazula@rta.lv

Svetlana Iļjina

Mg. philol.

Pētniece

Valodniecība un literatūrzinātne, salīdzināmā un sastatāmā valodniecība

Svetlana.Iljina@rta.lv

Mārīte Opincāne

Dr.philol.

Pētniece

Valodniecība un literatūrzinātne,  salīdzināmā literatūrzinātne

Marite.Opincane@rta.lv

Olga Senkāne

Dr.philol.

Pētniece

Filozofija, ētika un reliģija, kultūras filozofija

Olga.Senkane@rta.lv

 

Personības socializācijas pētījumu virziens

Vārds, uzvārds

Zinātniskais grāds

Ieņemamais amats

Zinātnes nozare, apakšnozare

Elektroniskais pasts

Pedagoģijas tehnoloģiju laboratorija

Līga Danilāne

Dr.paed.

Vadošā pētniece

Izglītības zinātnes, skolas pedagoģija

 Liga.Danilane@rta.lv

Jānis Dzerviniks

Dr.paed.

LZP eksperts

Vadošais pētnieks

Izglītības zinātnes, skolas pedagoģija

Janis.Dzerviniks@rta.lv

Marina Marčenoka

Dr.paed.

LZP eksperte

Vadošā pētniece

Izglītības zinātnes, skolas pedagoģija

Marina.Marcenoka@rta.lv

Inta Rimšāne

Dr.sc.

administr.

Vadošā pētniece

Ekonomika un uzņēmējdarbība, izglītības vadība

 Inta.Rimsane@rta.lv

Aina Strode

Dr.paed.

LZP eksperte

Vadošā pētniece

Izglītības zinātnes, augstskolas pedagoģija

 Aina.Strode@rta.lv

Gunārs Strods

Dr.paed.

Vadošais pētnieks

Izglītības zinātnes, augstskolas pedagoģija

 Gunars.Strods@rta.lv

Irēna Žogla

Dr.paed.

LZP eksperte

Vadošā pētniece

Izglītības zinātnes, augstskolas pedagoģija

Irena.Zogla@rta.lv

Diāna Apele

Mg.paed., Mg.art., Mg.design.

Pētniece

Izglītības zinātnes, nozaru (mākslas) pedagoģija

Diana.Apele@rta.lv

Rita Burceva

Mg.paed.

Pētniece

Izglītības zinātnes, nozaru (muzeju) pedagoģija

Rita.Burceva@rta.lv

Alens Indriksons

Dr.paed.

Pētnieks

Izglītības zinātnes, nozaru (militārā) pedagoģija

Alens.Indriksons@rta.lv

Gilberto Marzano

Dr.philoz.

Pētnieks

Izglītības zinātnes, sociālā antropoloģija

Gilberto.Marzano@rta.lv

Speciālās pedagoģijas laboratorija

Ilga Prudņikova

Dr.paed.

LZP eksperte

Vadošā pētniece

Izglītības zinātnes, nozaru (speciālā) pedagoģija

Ilga.Prudnikova@rta.lv

Mārīte Rozenfelde

Dr.paed.

LZP eksperte

Vadošā pētniece

Izglītības zinātnes, nozaru (speciālā) pedagoģija

Marite.Rozenfelde@rta.lv

Svetlana Ušča

Dr.paed.

LZP eksperte

Vadošā pētniece

Izglītības zinātnes, nozaru (speciālā) pedagoģija

 Svetlana.Usca@rta.lv

Sociālās pedagoģijas un rehabilitācijas tehnoloģiju laboratorija

Aivars Kaupužs

Dr.paed.

LZP eksperts

Vadošais pētnieks, Sociālās pedagoģijas un rehabilitācijas tehnoloģiju laboratorijas vadītājs

Veselības un sporta zinātnes, sporta pedagoģija

 Aivars.Kaupuzs@rta.lv

Velta Ļubkina

Dr.paed.

LZP eksperte

Vadošā pētniece, REGI direktore

Izglītības zinātnes, sociālā pedagoģija

 Velta.Lubkina@rta.lv

Ēriks Kalvāns

Dr.psych.

Pētnieks

Psiholoģija, sociālā psiholoģija

Eriks.Kalvans@rta.lv

Rita Orska

Mg.psych.

Pētniece

Psiholoģija, sociālā psiholoģija

Rita.Orska@rta.lv

Ženija Truskovska

Dr.paed.

Pētniece

Izglītības zinātnes, sociālā pedagoģija

Zenija.Truskovska@rta.lv

Gatis Stafeckis

Mg. sabiedrības pārvalde

Zinātniskais asistents

Izglītības zinātnes, sociālā pedagoģija

Gatis.Stafeckis@rta.lv

 

Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija, 2016 © Atbrīvošanas aleja 115, Rēzekne, Latvija. Tālrunis: 28325368;
Jautājumus un ierosinājumus sūtiet izmantojot RTA palīdzības dienestu